eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 08 31 20170831 31.08.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS462017 PS 46/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Dialyse ved Vinje sjukeheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Flaumvurdering av Tokkevassdraget - forslag til tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Økonomi Helse og omsorg - rapportering august 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 111/2 - Søknad om kommunalt tilskot til osteproduksjon - Lega Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Gjennomgang av økonomien i helse- og omsorgseininga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142017 RS 14/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 Høyringsuttale - Eigedomsskatt på produksjonsliner mv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152017 RS 15/2017 Informasjon om regionale plan- og strategiprosessar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162017 RS 16/2017 Anka i Statnettsaka vart forkasta i Høgsterett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut