eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 22 20170622 22.06.2017 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS332017 PS 33/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Framlegg til detaljregulering for Vestlia Rauland 153/1 - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Kommunal forskrift om rett til sjukeheimsplass mv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Lokal Forskrift: Motorferdsle i utmark og vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Utlegging av manntal til offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Storting- og sametingsval 2017 - oppteljing av røyster Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Røystetider for Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Stader for førehandsrøysting, røysting på institusjonar og andre stader og røystemottakarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Delegering frå valstyret og val av sekretær til valstyret Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342017 PS 34/2017 Godkjenning av forslg til ny særavtale mellom Tokke og Vinje kommunar og Statkraft Energi AS Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS382017 PS 38/2017 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Søknad om fritak frå politiske verv for valperioden 2015 - 2019 - Hans Kristian Lehmann Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392017 PS 39/2017 Søknad om fritak frå politiske verv i valperioden 2015 - 2019 - Dorthe Huitfeldt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Årsmelding 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362017 PS 36/2017 Årsrekneskap 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Rekneskap 2016 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Innspel til kollektivtilbodet i Telemark frå 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Framlegg til utbyggingsavtale for Vestlia Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52017 RS 5/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP52017 SP 5/2017 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut