eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 21 20170621 21.06.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1132017 PS 113/2017 151/238 - Dispensasjon frå krav til fasademateriale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112017 PS 111/2017 135/2/11 - Oppfylging av klagesak - Spjotar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202017 PS 120/2017 1/1 - Søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252017 PS 125/2017 160/12 - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122017 PS 112/2017 Revisjon av strategiplan for tilsyn etter pbl 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212017 PS 121/2017 Framlegg til detaljregulering for Neset 134/1 - Fyrste gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242017 PS 124/2017 Framlegg til detaljreguelring for bustadfelt i Øyfjell - fyrste gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172017 PS 117/2017 Framlegg til detaljregulering for Vestlia Rauland 153/1 - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192017 PS 119/2017 Reguleringsplan for Gibøen 158/1 - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232017 PS 123/2017 158/7 - mindre endring av reguleringsplanen for Dagalid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282017 PS 128/2017 Søknad om dispensasjon: Utvida driftstid- Huskarmyri massetak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092017 PS 109/2017 137/2/2 Haddland - Handsaming av klage på vedtak - Søknad om dispensasjon - felemakarverkstad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272017 PS 127/2017 99/429/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222017 PS 122/2017 99/1 - søknad om dispensasjon til å skilje frå butsadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312017 PS 131/2017 Søknad om frådeling av tomt på Vesaas - gnr. 63/8 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262017 PS 126/2017 99/429/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292017 PS 129/2017 Lokal Forskrift: Motorferdsle i utmark og vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102017 PS 110/2017 148/78 Bjønnskardhaugen - Handsaming av klage på vedtak - søknad om dispensasjon - redskapsbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142017 PS 114/2017 FRamlegg til detaljregulering for Raulandstunet 136/117 og 136/9 - 3.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182017 PS 118/2017 Framlegg til utbyggingsavtale for Raulandstunet 136/117 og 136/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152017 PS 115/2017 Framlegg til utbyggingsavtale for Vestlia Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162017 PS 116/2017 Framlegg til planprogram for rullering av kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082017 PS 108/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1302017 PS 130/2017 Oppfølging sal- og tilbakeleige Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS5862017 RS 586/2017 59/16 - Våmartveit - Løyve til tiltak § 20-4 - Riving av og oppføring av nytt uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5562017 RS 556/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5832017 RS 583/2017 150/247 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5842017 RS 584/2017 148/41 Juvstøyl - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5922017 RS 592/2017 101/1 - Svar på søknad om løyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå vinterbrøyta veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5792017 RS 579/2017 150/429 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5802017 RS 580/2017 151/446 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5812017 RS 581/2017 150/248 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5822017 RS 582/2017 98/75 - Stokketjønn - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5782017 RS 578/2017 Søknad om deling av gnr. 160/12 - Varbø - Bjørn Sigurd Hove Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5772017 RS 577/2017 138/97 Harkjelstallii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5952017 RS 595/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5752017 RS 575/2017 120/81 Suistog Trovatn - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5762017 RS 576/2017 150/430, 439, 440, 441, 442, 443 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Terrenginngrep, klargjering av tomter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5892017 RS 589/2017 150/491 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5972017 RS 597/2017 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5732017 RS 573/2017 35/28 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5742017 RS 574/2017 160/22 Hove, Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5602017 RS 560/2017 140/225 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6012017 RS 601/2017 99/661/0/30: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5942017 RS 594/2017 99/662/0/12: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6002017 RS 600/2017 99/619: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5612017 RS 561/2017 36/1 - Hylland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Sanitærbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5902017 RS 590/2017 99/557: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5622017 RS 562/2017 98/101 Stokketjønn - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5962017 RS 596/2017 99/628: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5632017 RS 563/2017 99/122 Tyrvelid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5992017 RS 599/2017 99/422: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6022017 RS 602/2017 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5642017 RS 564/2017 Vedk klage på løyve til frådeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5652017 RS 565/2017 136/43 - Rauland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Oppføring av garasje og flytting av stabbur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5662017 RS 566/2017 150/556 - Rammeløyve jf. pbl § 20-3 - 5 stk. fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5672017 RS 567/2017 152/217 Listaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5882017 RS 588/2017 153/571 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5912017 RS 591/2017 Søknad om bruk av helikopter i forbindelse med arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5582017 RS 558/2017 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting - gnr. 149/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5932017 RS 593/2017 99/526/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5682017 RS 568/2017 150/552 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5852017 RS 585/2017 111/53 - Øyfjell - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5572017 RS 557/2017 Oppmoding om sluttutbetaling - tilskot frå Innovasjon Norge til Vesaaskurven - gnr. 63/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5692017 RS 569/2017 150/555 - Holtardalen - Rammeløyve jf. pbl § 20-3 - 10 stk. fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5982017 RS 598/2017 149/1 - søknad om å skilje frå fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5702017 RS 570/2017 169/7 - søknad om å skilje frå fritidsbustad og tomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5592017 RS 559/2017 Sluttutbetaling - kommunalt tilskot - Vesaaskurv på gnr. 63/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5712017 RS 571/2017 114/22 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-3 - etablering av veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5872017 RS 587/2017 99/917 - Vågslid - Løyve til tiltak § 20-3 - opparbeiding av tomter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5722017 RS 572/2017 99/917 Listøyl vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut