eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Oppvekst- og velferdsutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 19 20170619 19.06.2017 09:00 Kommunenhuset i Åmot Formannskapssalen Oppvekst- og velferdsutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS222017 PS 22/2017 Innspel til kollektivtilbodet i Telemark frå 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Kommunedelplan for Helse og omsorg 2017 -2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202017 PS 20/2017 TV aksjonen 2017 - Unicef Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Mandat til å jobbe med frivilligstrategi/plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Tuftin/Vibeke Platou - utviding av fast skjenkeløyve til også å omfatte import av vin Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Kommunal forskrift om rett til sjukeheimsplass mv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112017 RS 11/2017 Svar på søknad om skjenkeløyve for eitt einskild høve - Skinnarlandsamlinga 240617 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Kommunebrevet 2017 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102017 RS 10/2017 Årsmelding frå Barneverntenesta - kortversjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82017 RS 8/2017 Underteikna rammeavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72017 RS 7/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152017 RS 15/2017 Avslutning av tilsyn etter endeleg tilsynsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132017 RS 13/2017 Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142017 RS 14/2017 Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune ved Rauland skule om Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Rapport frå palliativt ambulerande team Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut