eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 12 20170612 12.06.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS392017 PS 39/2017 Årsrekneskap 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Rekneskap 2016 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 111/2 - Søknad om kommunalt tilskot til osteproduksjon - Lega Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Tiltak for å hindre arbeidskriminalitet og sosial dumping Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Selskapsavtale for interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Godkjenning av forslg til ny særavtale mellom Tokke og Vinje kommunar og Statkraft Energi AS Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS422017 PS 42/2017 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Årsmelding 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132017 RS 13/2017 Protokoll NPKL-årsmøte 2017, gjeldende vedtekter fra 4. mai 2017 og Strategi og handlingsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut