eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 31 20170531 31.05.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1012017 PS 101/2017 Utbyggingsavtale for Raulandstunet 136/19 og 136/117 i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002017 PS 100/2017 Framlegg til detaljregulering for Raulandstunet 136/117 og 136/19 - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042017 PS 104/2017 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbruksareal - del av gnr. 8/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992017 PS 99/2017 Detaljregulering for gsveg på Haddland - klage frå Kristense Helling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982017 PS 98/2017 Detaljregulering for gsveg på Haddland - klage frå Marit Cabrera og Hilde Øverland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062017 PS 106/2017 141/72 Søknad om dispensasjon frå plankrav og høgde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032017 PS 103/2017 Søknad om dispensasjon etter motorferdsellova §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052017 PS 105/2017 Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 68/6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072017 PS 107/2017 Høyringsuttale - framlegg til endring i byggesaksforskrifta - snr. 16/5257-11 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022017 PS 102/2017 99/570: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972017 PS 97/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS4982017 RS 498/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5132017 RS 513/2017 154/3/45 Lognvik - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5462017 RS 546/2017 99/662/0/46: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5402017 RS 540/2017 99/564/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5072017 RS 507/2017 151/674 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5452017 RS 545/2017 99/528/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5242017 RS 524/2017 151/658 - Vierli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5162017 RS 516/2017 119/92 Drivarbekkdalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg-påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5032017 RS 503/2017 151/661 - Vierli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5432017 RS 543/2017 99/914/0/1 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5442017 RS 544/2017 99/627: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5012017 RS 501/2017 150/495 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5382017 RS 538/2017 99/531/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5052017 RS 505/2017 136/6 - Rauland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Riving av eksisterande og oppføring av ny driftsbygning/garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4992017 RS 499/2017 151/683 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5002017 RS 500/2017 151/684 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5412017 RS 541/2017 152/110/0/15: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5202017 RS 520/2017 88/10 Songavegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 utleigehytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5392017 RS 539/2017 99/662/0/6: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5472017 RS 547/2017 152/112/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5232017 RS 523/2017 99/1/1 Prestegård - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5542017 RS 554/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5552017 RS 555/2017 ***** - Svar på søknad om snøskuterløyve - funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS5182017 RS 518/2017 151/2 tomt 14 - Livoll - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5292017 RS 529/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5422017 RS 542/2017 99/534/0/4 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5302017 RS 530/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5042017 RS 504/2017 150/564 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5112017 RS 511/2017 99/920 - Listøyl Vest - Løyve til tiltak § 20-3 - hytte og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5522017 RS 552/2017 Uttale - 100/6 - Søknad om støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge til Hyljelid beitelag driftshytte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5492017 RS 549/2017 Inndraging - 135/1 - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5212017 RS 521/2017 151/603 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5512017 RS 551/2017 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot - Grøfting på gnr. 128/2 og 126/11 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5152017 RS 515/2017 120/69 - Nordskog - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5532017 RS 553/2017 101/9 - Vedkomande skuterløyve til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5122017 RS 512/2017 153/203 - Angravli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3- Anneks til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5502017 RS 550/2017 Sluttutbetaling - kommunalt tilskot til smittesanering i landbruket - gnr. 57/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5082017 RS 508/2017 99/877 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5222017 RS 522/2017 Utgardsvegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5192017 RS 519/2017 119/95 Hyttedalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5252017 RS 525/2017 152/221 - Listaulli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5272017 RS 527/2017 152/221 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5282017 RS 528/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5092017 RS 509/2017 Vedtak - Søknad om å fjerne ei steinrøys på gnr. 135/2 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5172017 RS 517/2017 152/223 - Listaullii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5262017 RS 526/2017 120/80 Suistog Trovatn - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5102017 RS 510/2017 106/6 Lidvegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5022017 RS 502/2017 33/13 - Brannkvålen, Øyfjell - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5312017 RS 531/2017 153/238: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5062017 RS 506/2017 38/12 Plassane - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5332017 RS 533/2017 153/246/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5352017 RS 535/2017 152/110/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5342017 RS 534/2017 153/246/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5322017 RS 532/2017 152/133/0/7: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5142017 RS 514/2017 32/35 - Åbøgrend - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Innvendig løfteplattform Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5482017 RS 548/2017 Orientering om buplikt - gnr. 99/316 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5362017 RS 536/2017 152/110/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5372017 RS 537/2017 99/662/0/30: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut