eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 10 20170510 10.05.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS952017 PS 95/2017 137/2/2 Haddland - Handsaming av klage på vedtak - Søknad om dispensasjon -felemakarverkstad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS922017 PS 92/2017 Framlegg til kommunedelplan Vågslid- 4.gongs handsaming - 2.gongs utlegging til offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS892017 PS 89/2017 Ny søknad - deling av driftseininga gnr. 77/5 og gnr. 82/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS912017 PS 91/2017 Rullering av kommunedelplan for trafikksikring - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS932017 PS 93/2017 99/883 Handsaming av klage på byggevedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS942017 PS 94/2017 119/92 - Søknad om dispensasjon - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS882017 PS 88/2017 Søknad om frådeling av del av eigedomen gnr. 8/4 og 9/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS902017 PS 90/2017 Kommunal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS872017 PS 87/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4152017 RS 415/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4582017 RS 458/2017 99/428/0/2 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4952017 RS 495/2017 99/430/0/2 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4162017 RS 416/2017 150/571 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4352017 RS 435/2017 153/580 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4402017 RS 440/2017 93/1 Svar på Søknad om transport med snøskuter i tidsrommet 1.mai - 16.mai 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4282017 RS 428/2017 153/690 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4382017 RS 438/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4172017 RS 417/2017 150/555 og 150/556 - Holtardalen -Avvising av søknad om rammeløyve - 25 stk. fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4732017 RS 473/2017 99/662/0/35: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4212017 RS 421/2017 117/3 Rorge - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4292017 RS 429/2017 35/56 - Vinje helsesenter - Løyve til tiltak § 20-3 - brannalarmanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4532017 RS 453/2017 99/565 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4412017 RS 441/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4202017 RS 420/2017 135/9 Flatland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4182017 RS 418/2017 51/197 - Vierli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4422017 RS 442/2017 148/6 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg - tidsavgrensa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4222017 RS 422/2017 151/330 Flishaugen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4972017 RS 497/2017 Vedtak - konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 23/8 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4742017 RS 474/2017 99/524: Svar på søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4232017 RS 423/2017 88/190 - Songadammen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4432017 RS 443/2017 81/33 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4272017 RS 427/2017 140/230 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4192017 RS 419/2017 140/31 Rauland sentrum - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4242017 RS 424/2017 151/159 Storhaug - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4362017 RS 436/2017 99/152 Vågslid - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4962017 RS 496/2017 Uttale - Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde - sperregjerde med ferist v/ Bitdal beitelag i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4302017 RS 430/2017 153/350 - Flotebu - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4372017 RS 437/2017 Rammeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4682017 RS 468/2017 99/528/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4252017 RS 425/2017 65/50 - Byrteheii - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4262017 RS 426/2017 38/33 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4542017 RS 454/2017 99/429/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4312017 RS 431/2017 140/224 Harkjelstaulii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4912017 RS 491/2017 99/556- Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4692017 RS 469/2017 99/534/0/3 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4702017 RS 470/2017 99/564/0/2 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4552017 RS 455/2017 99/525/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4322017 RS 432/2017 164/1/6 - Møsvatn - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Restaurering av steinruin Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4332017 RS 433/2017 99/4 - Vågslid - Rammeløyve § 20-3 - leilighetar Tunnelloftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4562017 RS 456/2017 99/620 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4922017 RS 492/2017 99/534/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4712017 RS 471/2017 99/429/0/2: Søknad om dispesasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4932017 RS 493/2017 99/530/0/1 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4942017 RS 494/2017 99/623: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4342017 RS 434/2017 154/3/37 - Lognvik - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4572017 RS 457/2017 99/661/0/34 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4722017 RS 472/2017 99/661/0/33 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4592017 RS 459/2017 99/530/0/2: Svar søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4392017 RS 439/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4752017 RS 475/2017 99/563: Svar på søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4762017 RS 476/2017 99/522: Svar søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4442017 RS 444/2017 97/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4452017 RS 445/2017 99/662/0/23: Svar søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4772017 RS 477/2017 99/662/0/5: Svar søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4602017 RS 460/2017 99/662/0/11: Svar søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4612017 RS 461/2017 99/525/0/2: Svar: søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4782017 RS 478/2017 99/430/0/3: Svar: søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4462017 RS 446/2017 99/662/0/4: Svar: søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4472017 RS 447/2017 99/662/0/19 -Svar: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4802017 RS 480/2017 99/662/0/41 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4812017 RS 481/2017 99/662/0/25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4822017 RS 482/2017 99/662/0/47 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4622017 RS 462/2017 99/662/0/28 - Søknad om dispensasjon for bruksendring frå næring til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4792017 RS 479/2017 99/662/0/52 - Søknad om dispensasjon til bruksendring, Råsehallet 17 A Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4852017 RS 485/2017 99/617 Søknad om dispensasjon for bruksendring i samsvar med plan og bygningsloven §19-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4862017 RS 486/2017 99/914/0/2: Svar: søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4832017 RS 483/2017 99/661/0/32- Svar: søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4482017 RS 448/2017 99/618 - søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4492017 RS 449/2017 99/529/0/2 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4502017 RS 450/2017 99/661/0/29 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4872017 RS 487/2017 99/528/0/1 - Søknad om dispensasjon for bruksendring - Gamlestøylvegen 30A Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4632017 RS 463/2017 99/429/0/1 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4882017 RS 488/2017 99/426 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4642017 RS 464/2017 99/531 - Søknad om dispensasjon for bruksendering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4842017 RS 484/2017 99/531/0/2 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4512017 RS 451/2017 99/526/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4522017 RS 452/2017 99/661/0/15 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4652017 RS 465/2017 99/428/0/3 - Søknad om dispensasjon for bruksendring for Listøylvn 156 C Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4892017 RS 489/2017 99/662/0/16 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4662017 RS 466/2017 99/533/0/1 - Søknad om bruksendring Gamlestøylvegen 20B Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4902017 RS 490/2017 99/746 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4672017 RS 467/2017 99/482/0/1 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut