eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 04 19 20170419 19.04.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS832017 PS 83/2017 Rullering av kommunedelplan for Edland / Haukeli - Planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 152/174 - Dispensasjon frå utnyttingsgrad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732017 PS 73/2017 99/920 - Dispensasjon frå føresegner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 148/78 Reguleringsplan Bjønnskardhaugen - Søknad om dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842017 PS 84/2017 Detaljregulering for E134 Vågslid - Seljestad - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782017 PS 78/2017 99/430/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring- behandling av klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802017 PS 80/2017 99/566: Ny behandling av klage på søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812017 PS 81/2017 Beitebruksplan for Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742017 PS 74/2017 164/1/6 - Dispensasjonssøknad om restaurering av steinruin Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762017 PS 76/2017 50/11, 50/1 Utsleppsløyve for Kostveit hyttegrend og kostveit Søndre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Rapport for tilsyn utført etter pbl i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862017 PS 86/2017 67/24: Søknad om dispensasjon etter motorferdselloven §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772017 PS 77/2017 68/2: Behandling av klage på tildelt trasé Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Framlegg til detaljregulering for Vierli F12 - Fyrste gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 99/567: Ny behandling av klage på søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702017 PS 70/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS852017 PS 85/2017 Framlegg til detaljregulering for Strandbekklii - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS3622017 RS 362/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3822017 RS 382/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4042017 RS 404/2017 135/33 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4122017 RS 412/2017 72/1 - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4132017 RS 413/2017 99/531/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3942017 RS 394/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3832017 RS 383/2017 6/4 - Søknad om justering av grense Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4062017 RS 406/2017 162/3: Svar på søknad om snøskuterløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3812017 RS 381/2017 151/616 Vierli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 dobbel fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3712017 RS 371/2017 37/82 - Juvbakk - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Bustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3682017 RS 368/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3912017 RS 391/2017 137/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3982017 RS 398/2017 124/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4082017 RS 408/2017 Vedtak - tilskot til drenering av jordbruksjord - gnr. 106/7 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3932017 RS 393/2017 146/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4072017 RS 407/2017 Vedtak - kommunalt tilskot til nydyrking og grøfting - gnr. 106/7 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3732017 RS 373/2017 92/14 og 40 Haukeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 lager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4142017 RS 414/2017 Søknad om dispensasjon - Statkraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4052017 RS 405/2017 68/2: Omgjøringsvedtak: Svar på søknad om skuterløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3632017 RS 363/2017 151/125 Farhovdriset - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4032017 RS 403/2017 158/53 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3992017 RS 399/2017 139/17 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3722017 RS 372/2017 145/16 Skålestrondi - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3802017 RS 380/2017 99/718 Arbuviki - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3792017 RS 379/2017 151/2 tomt B3 Farhovd - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3652017 RS 365/2017 150/40 Rukkemo - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3772017 RS 377/2017 50/42 Kostveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3702017 RS 370/2017 99/899 Listøyl vest - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4002017 RS 400/2017 138/3 -Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - Avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3952017 RS 395/2017 86/13 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3642017 RS 364/2017 153/651 Hovdeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3862017 RS 386/2017 69/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4092017 RS 409/2017 Uttale - sluttrapport om tilskot til bondedugurd frå Fjellandbruket Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3762017 RS 376/2017 43/1 Vehus - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3782017 RS 378/2017 153/353 Flotubu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3962017 RS 396/2017 138/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3842017 RS 384/2017 158/95 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3972017 RS 397/2017 25/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4012017 RS 401/2017 77/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3902017 RS 390/2017 88/6 - søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3692017 RS 369/2017 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3672017 RS 367/2017 140/229 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3662017 RS 366/2017 99/277 - Tyrvelid - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4022017 RS 402/2017 124/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4102017 RS 410/2017 Godkjenning av plan for nydyrking - gnr. 106/7 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3922017 RS 392/2017 88/188 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3892017 RS 389/2017 68/2: Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4112017 RS 411/2017 153/1 - søknad om å skilje grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3882017 RS 388/2017 137/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg, § 5, c - Korrigert trasé Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3852017 RS 385/2017 169/1013 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3872017 RS 387/2017 78/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3752017 RS 375/2017 151/296 Silkedalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3742017 RS 374/2017 138/90 Harkjelstallii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut