eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 27 20170327 27.03.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS132017 PS 13/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Hellebergnuten - avgjerd om grunnkaup Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242017 PS 24/2017 Søknad om tilskot Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS202017 PS 20/2017 Samarbeidsavtale med Telemark fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222017 PS 22/2017 Åmot barnehage - utbygging 2017-2017 - Forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Helse og omsorg - gjennomgang av økonomisk ramme 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142017 PS 14/2017 Orientering om sjølvkost på VAR-tenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152017 PS 15/2017 Overtakings- og driftsavtale om Vinje-senteret Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232017 PS 23/2017 Utviklingssamtale mellom folkevalde og rådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Næringsplan 2017-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Kapitaliseringsrente ved taksering av kraftverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72017 RS 7/2017 Avklaring av kaup - eigedomen 65/38 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52017 RS 5/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Høyringsuttale - Høyring - Innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunen i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut