eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 22 20170322 22.03.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS572017 PS 57/2017 Klage på vedtak - Statkraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Framleggg til detaljregulering for Strandbekklii - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 ***** Klage på avslag løyve til funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS652017 PS 65/2017 Klage på vedtak i PS sak 17/8 om innføring av skotpremie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642017 PS 64/2017 Søknad om økonomisk støtte til GPS- merkeprosjektet på villrein på Hardangervidda og Nordfjella 2017 - 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672017 PS 67/2017 Klage på vedtak - skuterløyve Storheller eigedomen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 99/4 – Dispensasjon frå plankrav for tunnelloftet ved Haukeli skisenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562017 PS 56/2017 Framlegg til detaljregulering for finnroi 93/28 - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 75/15 - Dispensasjon bruksendring av reidskapshus til forretning/verkstad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Holtardalen III - mindre endring av reguleringsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662017 PS 66/2017 Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter til arrangement - Møsstrond snøskuterklubb Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Detaljregulering for Farhovd, Livoll og Flotebu 151/2, 153/19, 153/20 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Detaljregulering for Farhovd, Livoll. Flotebu 151/2, 153/19, 153/20 - klage frå Kjell Vidar Gabrielsen og Heidi og Olav Hetland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Ubygde tomter regulert til utleige o.l. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682017 PS 68/2017 Dispensasjon etter motorferdselloven §6- Rauland Skisenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542017 PS 54/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS2932017 RS 293/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3492017 RS 349/2017 150/360 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Terrasse til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2952017 RS 295/2017 ***** - Svar på søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS3532017 RS 353/2017 136/113 - Rauland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3582017 RS 358/2017 153/670 - Angravli Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2942017 RS 294/2017 ***** Svar på dispensasjonssøknad § 6 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS3212017 RS 321/2017 111/2 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3172017 RS 317/2017 68/7+8 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3452017 RS 345/2017 151/682 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3262017 RS 326/2017 111/2 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3552017 RS 355/2017 150/224 Holtardalen - Rammeløyve pbl § 20-3 utleigebygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3512017 RS 351/2017 151/2 tomt B10 Livoll - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3522017 RS 352/2017 151/2 tomt B2 Farhovd - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3332017 RS 333/2017 167/2 og 4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3402017 RS 340/2017 152/113 Leirgrav - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - 3 utleigebygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3592017 RS 359/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3602017 RS 360/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3422017 RS 342/2017 99/596 Raudberg sameige - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3242017 RS 324/2017 137/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3252017 RS 325/2017 164/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3472017 RS 347/2017 151/2 tomt B12 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3442017 RS 344/2017 151/2 tomt B6 Farhovd - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2972017 RS 297/2017 7/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3082017 RS 308/2017 75/7 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3352017 RS 335/2017 Omgjøringsvedtak: Løyve til bruk av snøskuter i utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3542017 RS 354/2017 151/259 Vierli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3562017 RS 356/2017 151/681 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3312017 RS 331/2017 95/2 - Svar på søknad om løyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3132017 RS 313/2017 168/5 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3482017 RS 348/2017 151/2, tomt B5 - Livoll - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2982017 RS 298/2017 77/52 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3162017 RS 316/2017 84/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3572017 RS 357/2017 151/470 Vierli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3002017 RS 300/2017 139/20 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3012017 RS 301/2017 141/1 - svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3462017 RS 346/2017 153/121 Angravli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3122017 RS 312/2017 164/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3032017 RS 303/2017 81/11 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3302017 RS 330/2017 154/7 - svar på søknad om løyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3052017 RS 305/2017 164/1/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3062017 RS 306/2017 164/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3042017 RS 304/2017 86/13 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3112017 RS 311/2017 138/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5 c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3232017 RS 323/2017 168/16 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3502017 RS 350/2017 99/152 Vågslid - Rammeløyve pbl § 20-3 - reinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3072017 RS 307/2017 16/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3382017 RS 338/2017 Løyve til bruk av snøskuter i utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3322017 RS 332/2017 Svar på søknad om løyve til å køyre snøskuter i samband med kvisting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3022017 RS 302/2017 164/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3272017 RS 327/2017 164/4 - skuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2992017 RS 299/2017 167/17 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3432017 RS 343/2017 135/2/11 Spjotar - Melding om vedtak etter klagehandsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3612017 RS 361/2017 Sluttrapport - SMIL-tilskot til rydding av beite - gnr. 128/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3392017 RS 339/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve - Røed Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3142017 RS 314/2017 86/13 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3202017 RS 320/2017 43/5 - Svar på søknad snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5 c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3152017 RS 315/2017 75/36 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3372017 RS 337/2017 111/2 - søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3182017 RS 318/2017 168/4 - Svar på søknad om snøskuterøyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3282017 RS 328/2017 88/20/9 (88/20 og 89/1) - Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3292017 RS 329/2017 141/53 (139/1) - Søknad om snøskuterløyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3342017 RS 334/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3222017 RS 322/2017 92/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3362017 RS 336/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring, gnr. 163/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3192017 RS 319/2017 128/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2962017 RS 296/2017 99/9 - Svar på søknad om snøskuterøyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3092017 RS 309/2017 77/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3102017 RS 310/2017 Svar på søknad om snøskuterøyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3412017 RS 341/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve - Jon Golid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut