eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 09 20170309 09.03.2017 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS52017 PS 5/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS72017 PS 7/2017 Høyring av forslag om oppheving av vannscooterforskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102017 PS 10/2017 Søknad om utvida forsyningsområde - Tyrvelid vassverk AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122017 PS 12/2017 Status på investeringsbudsjett 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132017 PS 13/2017 Oppattløyvingar - investeringsbudsjett 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142017 PS 14/2017 Endringar i forskrift om finansforvaltning - kortsiktige lån Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82017 PS 8/2017 Justering av tenesteytingsavtale - Vinje kyrkjelege fellesråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 Vegfinans RV36 Telemark AS - sal av aksjar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Politiråd - evaluering 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112017 PS 11/2017 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22017 RS 2/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP22017 SP 2/2017 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut