eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 01 20170301 01.03.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS492017 PS 49/2017 152/196/0/4: Ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Framlegg til detaljregulering for Vestlia Rauland (Leirgrav) del av 153/1 - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532017 PS 53/2017 167/24 - Dispensasjon - omfordeling av BYA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Prinsippavgjerd- skuterløyve til hytte Haddland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522017 PS 52/2017 137/2/2 - Søknad om dispensasjon frå arealgrenser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Rauland blikk og ventilasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Høyring av forslag om oppheving av vannscooterforskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Søknad om dispensasjon frå motorferdselslova - Helterennet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Søknad om dispensasjon frå motorferdselslova - Hardangervidda villreinutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS2872017 RS 287/2017 27/12 Særendsgrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2762017 RS 276/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2162017 RS 216/2017 95/53 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2772017 RS 277/2017 141/53 (139/1) - Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892017 RS 189/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2132017 RS 213/2017 133/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2152017 RS 215/2017 86/12 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5 c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2142017 RS 214/2017 162/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2312017 RS 231/2017 162/8 - Søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1942017 RS 194/2017 Vedtak - kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 154/9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2862017 RS 286/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2342017 RS 234/2017 124/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2332017 RS 233/2017 160/25 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2852017 RS 285/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2782017 RS 278/2017 Svar på søknad om løyve til oppkøyring av skiløype - Holvik Vel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2432017 RS 243/2017 154/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2902017 RS 290/2017 35/15 - Åmot - Løyve til omprofilering av drivstoffanlegg § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2912017 RS 291/2017 140/13 - Rauland - Løyve til omprofilering av drivstoffanlegg § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2182017 RS 218/2017 6/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2172017 RS 217/2017 162/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2522017 RS 252/2017 136/66 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2042017 RS 204/2017 Inndraging - SMIL-tilskot til låve på gnr. 28/28 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2692017 RS 269/2017 Svar på søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2922017 RS 292/2017 153/414 - Farhovd - Løyve til tiltak - § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2322017 RS 232/2017 69/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5 c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2502017 RS 250/2017 138/28 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1922017 RS 192/2017 ***** - Svar på klage på avslag på søknad om snøskuterløyve Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS2272017 RS 227/2017 160/24 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1982017 RS 198/2017 Vedtak - kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 8/5,6 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1972017 RS 197/2017 Vedtak - kommunalt tilskot til kjøp av mjølkekvote - gnr. 106/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2792017 RS 279/2017 152/110/0/8: Svar- søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2022017 RS 202/2017 Vedtak - kommunal støtte til kjøp av mjølkekvote - gnr. 152/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2222017 RS 222/2017 167/16 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2122017 RS 212/2017 167/24 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2072017 RS 207/2017 71/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2422017 RS 242/2017 8/5 - Svar på søknad om snøskuter til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2112017 RS 211/2017 77/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2212017 RS 221/2017 165/11 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2882017 RS 288/2017 150/ tomt 19-09 - Holtardalen - Igangsettingsløyve etter pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2842017 RS 284/2017 118/62 Drivarbekkdalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2672017 RS 267/2017 Svar på søknad om transportløyve / leigekøyring vinteren 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902017 RS 190/2017 ***** - Søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5 b Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS2742017 RS 274/2017 88/11 - svar på søknad om skuterløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2442017 RS 244/2017 160/32 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2292017 RS 229/2017 70/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2892017 RS 289/2017 153/168 Nedre Mo - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1932017 RS 193/2017 Fylkesmannen krev tvangssal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2462017 RS 246/2017 88/143 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2812017 RS 281/2017 150/551 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2722017 RS 272/2017 18/6 - Svar på søknad om snoskuterløyve til hytte - avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2532017 RS 253/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Vidar Særen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2232017 RS 223/2017 169/10/18 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2472017 RS 247/2017 139/10 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2242017 RS 224/2017 132/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2642017 RS 264/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Knut Særen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2192017 RS 219/2017 71/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2082017 RS 208/2017 169/1/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2582017 RS 258/2017 Svar på søknad om snoskuterløyve til utmarksnæring - Gunnar Eilefstjønn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2362017 RS 236/2017 125/4 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2482017 RS 248/2017 78/2/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2202017 RS 220/2017 138/49 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2252017 RS 225/2017 158/61 - Svar på søknad om skuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2372017 RS 237/2017 130/26 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2262017 RS 226/2017 75/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952017 RS 195/2017 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - mjølkeproduksjon på gnr. 106/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2712017 RS 271/2017 Svar på søknad om transportløyve / leigekøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2822017 RS 282/2017 93/51 - Edland - Løyve til omprofilering av drivstoffanlegg § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2592017 RS 259/2017 Svar på søknad om snoskuterløyve til utmarksnæring - Gisle Gardsteig Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2602017 RS 260/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Tarjei Thoresen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2612017 RS 261/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Arne Skogheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2562017 RS 256/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Alfred Apeland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2632017 RS 263/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Rune H. Selvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2752017 RS 275/2017 Svar på søknad om turistløyve gruppeturar - Haukelitunet AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2542017 RS 254/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Tor Gunnar Groven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2382017 RS 238/2017 163/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2732017 RS 273/2017 168/20 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2622017 RS 262/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Olav H. Svalastog Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2452017 RS 245/2017 168/1 - skuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg §5c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2282017 RS 228/2017 6/13 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2652017 RS 265/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Tor Olav Svalastoga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2092017 RS 209/2017 101/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2512017 RS 251/2017 125/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2402017 RS 240/2017 125/2 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - "Reinevadet" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2002017 RS 200/2017 Sluttutbetaling - ombygging av driftsbygning for ammekyr - gnr. 6/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962017 RS 196/2017 Sluttrapport - tilskot frå Innovasjon Norge til ombygging av driftsbygning - gnr. 6/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2352017 RS 235/2017 81/1 - svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2682017 RS 268/2017 Svar på søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2702017 RS 270/2017 Svar på søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2492017 RS 249/2017 40/12 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2662017 RS 266/2017 Svar på søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2392017 RS 239/2017 135/66 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2572017 RS 257/2017 Svar på søknad om snoskuterløyve til utmarksnæring - Fargenett Eiendom AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2102017 RS 210/2017 168/33 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2412017 RS 241/2017 78/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912017 RS 191/2017 ***** - Svar på søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5 b Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS2552017 RS 255/2017 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Tonearv Kultur og utmark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2802017 RS 280/2017 151/675 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2832017 RS 283/2017 151/612 Rauland Høgfjellshotell - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2052017 RS 205/2017 84/10 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2012017 RS 201/2017 Søknad om stimuleringstilskot til kommunale veterinærtenester 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2062017 RS 206/2017 145/6 - Svar på søknad om løyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2302017 RS 230/2017 78/2/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2032017 RS 203/2017 Inndraging - SMIL-tilskot på gnr. 38/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1992017 RS 199/2017 Vedtak - ekstra SMIL-tilskot til restaurering av eldre fjos - gnr. 39/3 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut