eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 01 18 20170118 18.01.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS182017 PS 18/2017 152/112/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 152/112/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42017 PS 4/2017 96/1 - søknad om frådeling av bustadtomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72017 PS 7/2017 Søknad om deling av bustadtomt - gnr. 85/2 - Tore Olav Svalastog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22017 PS 2/2017 Detaljregulering for gsveg på Haddland - klage frå Kristense Helling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152017 PS 15/2017 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Ringhus Skifer - Mur og Flis AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Svar på søknad om motorferdsel - Knut Hovet Installasjonar AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142017 PS 14/2017 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Haugarne Fjellservice Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132017 PS 13/2017 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Magnar Skinnarland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112017 PS 11/2017 Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark - Haukeli Hotell og Restaurant Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122017 PS 12/2017 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Erlandsgard Hytteservice Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82017 PS 8/2017 Innføring av skotpremie for raudrev i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32017 PS 3/2017 Framlegg til detaljregulering for Vestlia Rauland (Leirgrav) del av 153/1 -1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 153/245/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12017 PS 1/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 153/168 Reguleringsplan Nedre Mo i Rauland - Søknad om dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52017 PS 5/2017 Søknad om dispensasjon og høyringssvar i samband med rehabilitering av Songa og Trolldalen dammar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102017 PS 10/2017 93/1 Sæsvatn - Handsaming av klage på søknad om rammeløyve/dispensasjon - Erstattningsbygg/restaurering av støylar og driftshytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 33/11 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182017 RS 18/2017 140/1 - tomt 1- 1 Harkjellstaullii - Wenche og Erik Nystog - Søknad om deling /oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132017 RS 13/2017 120/2 Øyfjell - Søknad om løyve til utslepp - bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232017 RS 23/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - 153/668 Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS12017 RS 1/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192017 RS 19/2017 37/80 - Juvbakk - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Firemannsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112017 RS 11/2017 153/534 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Sluttutbetaling - tilskot frå Fjellandbruket for studietur Budeieveven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202017 RS 20/2017 152/112/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52017 RS 5/2017 Sluttutbetaling av tilskot - studietur Budeieveven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Uttale - 154/9 - Søknad om støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge - nytt sauefjos Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42017 RS 4/2017 Oppmoding om sluttutbetaling av investeringstilskot - generasjonsskifte på gnr. 17/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 140/228 - Harkjelstaullii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82017 RS 8/2017 Vedtak - avkorting av produksjonstilskot - gnr. 164/11 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102017 RS 10/2017 Vedtak - avkorting av produksjonstilskot - gnr. 18/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Vedtak - avkorting av produksjonstilskot - gnr. 89/13 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72017 RS 7/2017 Vedtak - avkorting av produksjonstilskot - gnr. 6/3 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22017 RS 2/2017 Vedtak - avkorting av produksjonstilskot - gnr. 7/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162017 RS 16/2017 Detaljregulering for Svarttjønnåsen 99/1 - mindre endring ved renseanlegget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Detaljregulering for Angravli II 153/5 - mindre endring plangrense ved tomt 77 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212017 RS 21/2017 99/661/0/46: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142017 RS 14/2017 153/296 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152017 RS 15/2017 151/649 Vierli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222017 RS 22/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - 154/72 Oppføring av fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut