eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 15 20161215 15.12.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1062016 PS 106/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1172016 PS 117/2016 Rauland Fjellstyre - satsar for møtegodtgjering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202016 PS 120/2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092016 PS 109/2016 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182016 PS 118/2016 Heilårleg sundagsopne butikkar i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102016 PS 110/2016 Lokal føresegn for slam og renovasjon - endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152016 PS 115/2016 Utgreiing av nye interkommunale samarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122016 PS 112/2016 Hovudplan eigedomsforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132016 PS 113/2016 Sal av aksjar i Norsk Skieventyr AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192016 PS 119/2016 Retningsliner for handsaming av søknader etter motorferdselslova - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082016 PS 108/2016 Sluttjustering av 2016-budsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112016 PS 111/2016 Spelemidlar 2017 - rullering av handlingsplandelen for idrett og friluftsliv og prioritering av spelemiddelsøknadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222016 PS 122/2016 Søknad om fritak frå politiske verv - John Kleiv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212016 PS 121/2016 Val av møtefullmektigar til forliksrådet for perioden 2017 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162016 PS 116/2016 Vidare deltaking i Aust-Telemark vassområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072016 PS 107/2016 Prolongering av intensjonsavtale med Nynorsk kultursentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142016 PS 114/2016 Selskapsavtale for Vest-Telemark Pedagogisk-psykologiske Teneste (PPT) IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112016 RS 11/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP82016 SP 8/2016 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut