eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 14 20161214 14.12.2016 11:30 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1842016 PS 184/2016 Høyringsuttale - endringar i plan- og bygningslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802016 PS 180/2016 Søknad om kommunalt tilskot til smittesanering i landbruket - gnr. 57/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782016 PS 178/2016 Klage på vedtak om avslag på søknad om frådeling av gnr. 75/12,14. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1732016 PS 173/2016 Ombytemodellen - Bruk av eksisterande bygg: prinsippavgjerd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812016 PS 181/2016 Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseigedomen gnr. 48/1, 49/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1752016 PS 175/2016 151/271: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822016 PS 182/2016 Rauland Fjellstyre - satsar for møtegodtgjering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1762016 PS 176/2016 153/244/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852016 PS 185/2016 160/56 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegnene for Kromviki - Taktekke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772016 PS 177/2016 Detaljregulering for Kjelingnut - mindre endring - grad av utnytting - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792016 PS 179/2016 Søknad om konsesjon på erverv av andelar i eigedomen Gjuvik Søndre gnr. 164/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1742016 PS 174/2016 100/30: Bruk av Botn Skysstasjon i ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832016 PS 183/2016 154/72 - Dispensasjon frå plankrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1722016 PS 172/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1862016 PS 186/2016 Detljregulering for Farhov, Livoll og Flotubu 151/1, 153/19, 153/20 - vedtak for å presisere Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5092016 RS 509/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5152016 RS 515/2016 150/397 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5262016 RS 526/2016 Kopi av brev vedrørende begjæring om omgjøring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5132016 RS 513/2016 153/585 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5252016 RS 525/2016 PlanID 20300010 Angravli II - mindre endring - utviding av tomt H 18 og endring av plangrense Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5332016 RS 533/2016 Uttale - Søknad om støtte til landbruksføremål i Innovasjon Norge - driftsbygning på gnr. 8/5,6 i Vinje Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5192016 RS 519/2016 153/535 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5202016 RS 520/2016 153/536 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5172016 RS 517/2016 150/397 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5212016 RS 521/2016 15/397 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5122016 RS 512/2016 153/607 - Rapport etter tilsyn med kvalifikasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5162016 RS 516/2016 Uttale - Søknad om støtte til landbruksføremål i Innovasjon Norge - driftsbygning Berge gnr. 17/1 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5272016 RS 527/2016 153/123 - Hovdeli - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5102016 RS 510/2016 123/2 Arabygdi - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 flytting koie Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5232016 RS 523/2016 Detaljregulering for Holtardalen - mindre endring II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5242016 RS 524/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5182016 RS 518/2016 153/561 m.fl. Flotubu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 terrenginngrep Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5142016 RS 514/2016 153/577 og 642 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-4 - Mellombels masselagring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5282016 RS 528/2016 Sluttgodkjenning - kommunalt tilskot til ny kalveavdeling gnr. 154/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5222016 RS 522/2016 Reguleringsplan for Flåmyrane/Skjærdalen 99/1 - mindre endring tomt 1 - 99/497 tomt 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5292016 RS 529/2016 Sluttutbetaling - rydding SMIL-prosjekt på gnr. 19/4 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5112016 RS 511/2016 99/100 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg-fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5322016 RS 532/2016 Oppmoding om sluttutbetaling - oppgradering av dyrka mark gnr. 137/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5302016 RS 530/2016 Sluttutbetaling - SMIL-tilskot til kulturlandskap på gnr. 146/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5312016 RS 531/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting av dyrka mark på gnr. 120/2. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut