eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 23 20161123 23.11.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1672016 PS 167/2016 160/2 - søknad om dispensasjon til frådeling av tomt til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642016 PS 164/2016 Høyring av revisjonsdokument for Seljord og Sundsbarmreguleringane i Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712016 PS 171/2016 153/244/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692016 PS 169/2016 Detaljregulering Listøyl Vest 99/4 og 99/6 - klager Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622016 PS 162/2016 Kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn - rullering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702016 PS 170/2016 Retningsliner for handsaming av søknader etter motorferdselslova - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612016 PS 161/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1632016 PS 163/2016 151/445/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662016 PS 166/2016 153/4 - klage på vedtak om deling av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652016 PS 165/2016 Vidare deltaking i Aust-Telemark vassområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682016 PS 168/2016 89/2 - søknad om frådeling av fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS4952016 RS 495/2016 99/152 m. fl. Vågslidvatn - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 vassledning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4872016 RS 487/2016 99/900 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak jf.pbl § 20-3 - Fritidsbustad og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5002016 RS 500/2016 95/2/5 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5032016 RS 503/2016 Svar - Vedrørende boplikt gnr. 13679 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4912016 RS 491/2016 99/919 - Listøyl vest - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4852016 RS 485/2016 150/240 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - 2 stk. fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4992016 RS 499/2016 89/1 - søknad om deling av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4982016 RS 498/2016 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4882016 RS 488/2016 92/33 - Edland - Løyve til tiltak § 20-3 - Lagerhall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4942016 RS 494/2016 Søknad om deling av eigedom 60/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5052016 RS 505/2016 Vedtak - Søknad om statstilskot til drenering av jordbruksjord på gnr. 140/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4922016 RS 492/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til drenering av jordbruksjord gnr. 140/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4842016 RS 484/2016 98/82 Stokketjønn - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 landbruksbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5022016 RS 502/2016 Sluttutbetaling - SMIL-tilskot til restaurering av bur på gnr. 71/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5062016 RS 506/2016 Vedtak - Søknad om statstilskot til drenering av jordbruksjord på gnr. 133/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5042016 RS 504/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til drenering av jordbruksjord på gnr. 133/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4832016 RS 483/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5082016 RS 508/2016 Vedtak - ekstra løyving av tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - gnr. 149/4 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5072016 RS 507/2016 Vedtak - ekstra løyving av tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - gnr. 8/5, 6 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4972016 RS 497/2016 119/56 - Drivarbekkdalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 og forureiningsforskrifta kap. 12 - Infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4962016 RS 496/2016 150/397 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Opparbeiding av tomtegrunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5012016 RS 501/2016 153/492 - Flotebu -Løyve til tiltak § 20-3 - bruksendring frå uthus til anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4892016 RS 489/2016 168/14 - Møsstrond - Bruksendring frå uthus til anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4902016 RS 490/2016 Vedtak - Søknad om å fjerne rydningsrøys - gnr. 151/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4862016 RS 486/2016 99/918 - Listøl vest - Løyve til tiltak § 20-3 - terrengarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4932016 RS 493/2016 153/589 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut