eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 10 20161110 10.11.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS902016 PS 90/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS992016 PS 99/2016 Eigedomsskatt på kraftanlegg 2017 - kapitaliseringsrente ved taksering av kraftverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932016 PS 93/2016 Høyring: Organisering av eigedomsoppmåling - forslag til endringar i matrikkellova mv. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042016 PS 104/2016 Søknad om fritak frå politiske verv - Bjørn Skinnarland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 Høyring: Forslag til effektivisering av lokal struktur - Nærpolitireformen i Sør-Aust politidistrikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Bompengefinansiering E134 Seljestad-Røldal-Vågsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962016 PS 96/2016 Busetjing av flyktningar i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052016 PS 105/2016 Fastsetting av valdag for Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032016 PS 103/2016 Val av medlemar til Dyrevernnemnd for perioden 2017-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922016 PS 92/2016 Høyring KVU E134 Gvammen - Vågsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for Vinje - til vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982016 PS 98/2016 Planstrategi for Vinje kommune 2016 -2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952016 PS 95/2016 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Utbyggingsavtale for Farhovd, Livoll og Flotubu 151/2. 153/19 - 20 - 21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012016 PS 101/2016 Endra detaljregulering for delav Farhovd,Livoll og Flotubu 151/2, 153/19, 153/20, 153/21 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102016 RS 10/2016 Rapport etter øvelse i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 Fylkesmannen si tilråding om kommunestruktur i Telemark Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82016 RS 8/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP72016 SP 7/2016 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut