eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 02 20161102 02.11.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1592016 PS 159/2016 Høyring KVU E134 Gvammen - Vågsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492016 PS 149/2016 153/553: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Uvatn boretteslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542016 PS 154/2016 153/245/0/4: Klage på avslag på søknad om dispensasjon etter pbl.19-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522016 PS 152/2016 151/246 - Søknad om bruksendring frå personalbustad til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482016 PS 148/2016 99/570: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Klage på avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582016 PS 158/2016 Førespurnad om oppstart av planarbeid - 158/7 Dagalid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572016 PS 157/2016 160/23 - søknad om bruksendring frå bustad til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502016 PS 150/2016 152/133/0/6: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472016 PS 147/2016 Detaljregulering for Kjelingnut - mindre endring - grad av utnytting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512016 PS 151/2016 152/196/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602016 PS 160/2016 Høyring: Organisering av eigedomsoppmåling - forslag til endringar i matrikkellova mv. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462016 PS 146/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1562016 PS 156/2016 153/245/0/1: Klage på avslag på søknad om dispensasjon etter pbl. §19-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552016 PS 155/2016 153/245/0/2: Klage på avslag på søknad om dispensasjon etter pbl.§19-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532016 PS 153/2016 100/30: Botn Skysstasjon- Ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS4582016 RS 458/2016 99/918 - Listøl vest - Løyve til tiltak § 20-3 - terrengarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4382016 RS 438/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4772016 RS 477/2016 150/523 Rauland - Igangsettingsløyve Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4812016 RS 481/2016 153/671 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4502016 RS 450/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4802016 RS 480/2016 99/918 - Listøl vest - Løyve til tiltak § 20-3 - terrengarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4662016 RS 466/2016 153/637 - Pålegg om stans i arbeid - ulovleg arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4672016 RS 467/2016 153/642, 577 - Pålegg om stans i arbeid med umiddelbar verknad samt førehandsvarsel om ilegging av tvangsmulkt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4762016 RS 476/2016 99/910 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4552016 RS 455/2016 99/903 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4652016 RS 465/2016 150/317 - Vedtak om ilegging av lovbrotsgebyr - manglande ansvarsrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4572016 RS 457/2016 92/2/57 - Vamark - Løyve til tiltak § 20-3 - bruksendring bustad til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4432016 RS 443/2016 150/521 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4472016 RS 447/2016 150/522 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4682016 RS 468/2016 Orientering om buplikt på gnr. 136/14 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4722016 RS 472/2016 Sluttutbetaling - Søknad om tilskot til grøfting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4642016 RS 464/2016 64/15 - Ikkje medhald i klage på søknad om konsesjon til bruk som fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4612016 RS 461/2016 151/676 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4542016 RS 454/2016 99/739 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4592016 RS 459/2016 150/389 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4462016 RS 446/2016 150/519 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4392016 RS 439/2016 150/520 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4632016 RS 463/2016 160/5 - Kråmviki - Løyve til tiltak § 20-3 - mellombels veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4562016 RS 456/2016 153/108 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4442016 RS 444/2016 150/513 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4452016 RS 445/2016 150/514 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4482016 RS 448/2016 150/515 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4402016 RS 440/2016 150/516 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4412016 RS 441/2016 150/517 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4422016 RS 442/2016 150/518 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4692016 RS 469/2016 Vedtak - Søknad om tilskot til gjennomføring av Gründerveka 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4512016 RS 451/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4742016 RS 474/2016 Vedtak - Søknad om SMIL- tilskot - restaurering på gnr. 149/4 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4732016 RS 473/2016 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - kulturlandskapstiltak på gnr. 8/5, 6 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4492016 RS 449/2016 150/512 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4522016 RS 452/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4782016 RS 478/2016 99/430/0/2 - Utleigeplikt Råsestøltunet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4712016 RS 471/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til drenering på leigd areal gnr. 144/5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4622016 RS 462/2016 138/11 - Sporanes - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4532016 RS 453/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4602016 RS 460/2016 138/101 - Krontveit - Igangsettingsløyve - 2 bustadar og 14 leiligheter AiR Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4792016 RS 479/2016 151/672 - Heimvegli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4822016 RS 482/2016 151/678 - Heimvegli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4752016 RS 475/2016 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 151/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4702016 RS 470/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til godkjent nydyrking på gnr 151/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut