eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 10 20 20161020 20.10.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS702016 PS 70/2016 Fastsetting av valdag for Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 Prioritering av opprusting på kommunale vegar 2017-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672016 PS 67/2016 Anmodning om økonomisk støtte i samband med anke til Høgsterett i sak om eigedomsskatt på nettanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692016 PS 69/2016 Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for Vinje - til vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682016 PS 68/2016 TV-aksjonen NRK 2016 - Røde Kors Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642016 PS 64/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712016 PS 71/2016 Lønsvurdering for rådmann og assisterande rådmann Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS252016 RS 25/2016 Oversyn over kraftrettar, kraftavtaler og oppgåver knytt til forvaltning av kraftressursane i kommunen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232016 RS 23/2016 Statsbudsjettet - Staten aukar grunnrenteskatten for å kompensere skattebortfallet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212016 RS 21/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222016 RS 22/2016 Svar på søknad Vinje Servicenter AS, Søknad om tilskot i høve opprusting av bilvaskehall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242016 RS 24/2016 Innspill stortingsmelding Bærekraftige byer og sterke distrikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut