eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 10 12 20161012 12.10.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1442016 PS 144/2016 135/2/11 - Spjotar - Klage på vedtak - Søknad om utslepp av svartvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412016 PS 141/2016 Detaljregulering for Raudberg Sameige 99/24 - spørsmål om omregulering av tomtene 99/912, 913 og 914 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422016 PS 142/2016 Detaljregulering for Angravli II 153/4 - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452016 PS 145/2016 135/17 - Dispensasjon frå BYA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402016 PS 140/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1432016 PS 143/2016 Høyringsutkast tilretningsliner for motorferdsel i utmark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS4142016 RS 414/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4162016 RS 416/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4372016 RS 437/2016 91/2 Haukeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4362016 RS 436/2016 Vedtak - Søknad om konsesjon på erverv av bustadeigedom gnr. 119/104 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4342016 RS 434/2016 Stadfesting - Boplikt på Bakkane i Vinje gnr. 151/576 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4332016 RS 433/2016 121/18 Øyfjell - Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4292016 RS 429/2016 Vedtak - 60/1 - Ånund og Ellen Kari Nestestog - Søknad om deling - innløysing av festegrunn gnr. 60/1/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4312016 RS 431/2016 Vedtak - 60/1- Ånund og Ellen Kari Nestestog - Søknad om deling - verkstad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4282016 RS 428/2016 Vedtak - 106/3 - Tor-Aage Dale - Søknad om deling - tilleggstomt næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4302016 RS 430/2016 Vedtak - 106/3 - Tor-Aage Dale - Søknad om deling - vassanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4192016 RS 419/2016 138/102 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4322016 RS 432/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4352016 RS 435/2016 Sluttgodkjenning - restaurering og vedlikehald av loft på gnr. 143/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4262016 RS 426/2016 37/18 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4172016 RS 417/2016 Vedtak - Søknad om godkjenninmg av plan for nydyrking på gnr. 154/1 - vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4202016 RS 420/2016 153/308 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4252016 RS 425/2016 153/640 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4232016 RS 423/2016 150/490 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4272016 RS 427/2016 93/1 Sæsvatn - Rammeløyve pbl §20-3 Støylar og driftshytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4152016 RS 415/2016 106/21 Øyfjell - Igangsettingsløyve kontorbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4182016 RS 418/2016 99/160 - Skjærdalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4212016 RS 421/2016 138/101- Krontveit - Rammeløyve jf. § 20-3 - 2 bustadar og 14 leilighetar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4222016 RS 422/2016 158/137 Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4242016 RS 424/2016 151/669 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut