eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 09 21 20160921 21.09.2016 08:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1362016 PS 136/2016 Endra detaljregulering for delav Farhovd,Livoll og Flotubu 151/2, 153/19, 153/20, 153/21 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372016 PS 137/2016 Utbyggingsavtale for Farhovd, Livoll og Flotubu 151/2. 153/19 - 20 - 21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262016 PS 126/2016 Høyringsuttale Lokal føresegn renovasjon og slam 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312016 PS 131/2016 Oppatt taking av stadnamn Haukeli -Haukeligrend Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342016 PS 134/2016 91/2 - søknad om frådelig av bustadtomt - Jon Galteland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242016 PS 124/2016 151/445/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292016 PS 129/2016 152/114,115,192 - Dispensasjon frå plankrav Leirbekkullen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282016 PS 128/2016 153/165 - Dispensasjon for oppføring av anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302016 PS 130/2016 Planstrategi for Vinje kommune 2016 -2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382016 PS 138/2016 Reguleringsplanar for Vierli del av Heimvegli, Vierli Terrengpark og Holtardalen III - spørsmål om regulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392016 PS 139/2016 Detaljregulering for E134 Vågslid - Seljestad - planprogram massedeponi - handsaming før høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322016 PS 132/2016 106/2 - Søknad om frådeling av bustadtomt - Vidar Sæther Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332016 PS 133/2016 75/12- Søknad om deling av eigedom - Tore Olav Svalastog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252016 PS 125/2016 Forslag til retningsliner for motorferdsel i utmark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352016 PS 135/2016 Søknad om deling av eigedom 153/4 - Geir Magne Tvitekkja. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272016 PS 127/2016 Høyringsuttale - Endringar i byggesaksforskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232016 PS 123/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS3902016 RS 390/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4012016 RS 401/2016 150/468 Rauland - Rammeløyve pbl §20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4022016 RS 402/2016 99/865 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4002016 RS 400/2016 31/20 - Åmot - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Bustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3992016 RS 399/2016 153/636 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4122016 RS 412/2016 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3982016 RS 398/2016 99/907 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4072016 RS 407/2016 Vedtak - 60/1 - Ånund og Ellen Kari Nestestog - Søknad om deling - bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4062016 RS 406/2016 Vedtak - 60/1 - Ånund og Ellen Kari Nestestog - Søknad om deling - innløysing av festegrunn gnr. 60/1/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3912016 RS 391/2016 140/149 - Såtehov - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4042016 RS 404/2016 Sluttutbetaling - kommunalt grøftetilskot på gnr. 149/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4052016 RS 405/2016 Oppmoding om sluttutbetaling - kommunalt tilskot til ridebane på Levad gnr. 19/4. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4102016 RS 410/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4082016 RS 408/2016 99/570: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3972016 RS 397/2016 3/2 Ligrend - Løyve til tiltak PBL § 20-4 enkel traktorveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4112016 RS 411/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4092016 RS 409/2016 Vedtak - 60/1- Ånund og Ellen Kari Nestestog - Søknad om deling - innløysing av festegrunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3922016 RS 392/2016 111/41 - Brannkvålen - Løyve til tiltak § 20-4 - uthus/bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3932016 RS 393/2016 164/3 - Kallungsjåen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Endring båthus og nytt uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3942016 RS 394/2016 88/219 - Slobrekk - Løyve til tiltak § 20-3 - 4-mannsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3952016 RS 395/2016 153/607 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4132016 RS 413/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3962016 RS 396/2016 140/222 - Setali - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Bustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4032016 RS 403/2016 Vedtak - utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel - Stridsmo Samdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut