eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 09 15 20160915 15.09.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS722016 PS 72/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Val av diverse meddomarar og skjønsmenn for perioden 01.01.17 - 31.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872016 PS 87/2016 Val av medlem til Hardangerviddarådet for valperioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882016 PS 88/2016 Val av styre til Kraftfond Møsstrond for valperioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732016 PS 73/2016 Politisk delegasjonsreglement 2015 - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852016 PS 85/2016 Utbyggingsavtale for 99/7 Arbuneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822016 PS 82/2016 Startlån 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842016 PS 84/2016 Framlegg til endring av detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862016 PS 86/2016 Framlegg til detaljregulering for Arbuneset 99/7 - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812016 PS 81/2016 Høyring - Kommunelovutvalgets utredning 2016:4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832016 PS 83/2016 Framlegg til detaljregulering for Crossbane i Haukeli 93/28 - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792016 PS 79/2016 Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802016 PS 80/2016 Høyringsnotat om nye oppgåver til større kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772016 PS 77/2016 Ernæringspolitiske retningsliner 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742016 PS 74/2016 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 -2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762016 PS 76/2016 Endringar i alkoholloven - faste sals- og skjenkeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782016 PS 78/2016 Forvaltingsplan 2016 - 2019. Rjukan Notodden industriarv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752016 PS 75/2016 Alkoholpolitiske retningsliner for Vinje kommune 2016 -2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72016 RS 7/2016 Endringar i vallova trer i kraft 010716 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62016 RS 6/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP62016 SP 6/2016 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut