eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 09 01 20160901 01.09.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS532016 PS 53/2016 Forskrift om gebyr for sakshandsaming etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eigarseksjonsloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552016 PS 55/2016 Søknad om tilskot til utvikling av prototype Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Politisk delegasjonsreglement 2015 - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632016 PS 63/2016 917357242 - Fast skjenkeløyve ARTRIKA AS fram til 30.06.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622016 PS 62/2016 917134820 - Kafe Matglede AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592016 PS 59/2016 Høyring - Kommunelovutvalgets utredning 2016:4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Startlån 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612016 PS 61/2016 Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Oppstartsvedtak Vågsli renseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Høyringsnotat om nye oppgåver til større kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Forvaltingsplan 2016 - 2019. Rjukan Notodden industriarv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152016 RS 15/2016 Svar på søknad om driftsstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182016 RS 18/2016 Edland skule - byggekomité - 2016 - møtereferat 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Vedrørande godkjenning av utbygging/rehabilitering av Leirbekk vassverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 Tildeling etablerartilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 Søknad om støtte til etablering av selskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172016 RS 17/2016 Stiftelsesdokument, vedtekter og avtale - RN Eigedom AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132016 RS 13/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142016 RS 14/2016 Orienteringer frå rådmannen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut