eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 08 31 20160831 31.08.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1222016 PS 122/2016 99/566- Behandling av klage på avslag for dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1152016 PS 115/2016 151/485:Søknad om dispensasjon for bruksendring Fjellparadiset 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Framlegg til detaljregulering for Arbuneset 99/7 - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012016 PS 101/2016 Framlegg til endring av detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052016 PS 105/2016 149/1 - søknad om deling av grunneigedom - Gunnhild Skinnarland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202016 PS 120/2016 99/567: Behandling av klage- Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042016 PS 104/2016 75/12 - søknad om deling av eigedom - Tore Olav Svalastog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182016 PS 118/2016 99/429/0/3: Behandling av klage- søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172016 PS 117/2016 99/530/0/2: Behandling av klage- søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192016 PS 119/2016 99/533/0/1: Behandling av klage- Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122016 PS 112/2016 152/110/0/5: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132016 PS 113/2016 152/196/0/20: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162016 PS 116/2016 152/110/0/15: Behandling av klage- søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102016 PS 110/2016 Klager til forskrift for løypenettet for fritidskøyring med snøskuter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082016 PS 108/2016 Høyring av planendring i forhold til omsøkte planar for bygging av Vesle Kjela kraftverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142016 PS 114/2016 153/247: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992016 PS 99/2016 147/1 - mindre endring av reguleringsplan for Bjålid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Framlegg til detaljregulering for Møsvatn Dam - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032016 PS 103/2016 Utbyggingsavtale for 99/7 Arbuneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212016 PS 121/2016 99/661/0/49: Behandling av klage- Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092016 PS 109/2016 140/222 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegnene for Setali bustadfelt - Takvinkel bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982016 PS 98/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1072016 PS 107/2016 33/13 - Dispensasjon frå kommuneplanen for BYA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062016 PS 106/2016 Klage på vedtak om deling av landbrukseigedom gnr. 123/2 og 123/15 m.fl Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112016 PS 111/2016 151/445/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS3872016 RS 387/2016 126/1 Arabygdi - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3892016 RS 389/2016 153/662 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2822016 RS 282/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3232016 RS 323/2016 151/234 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3752016 RS 375/2016 Vedtak - Søknd om kommunalt tilskot til landbruksføremål på gnr. 146/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3842016 RS 384/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2972016 RS 297/2016 91/12 Bykleheia - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3812016 RS 381/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til drenering på gnr. 149/3 - Knut Draugedal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3282016 RS 328/2016 151/671 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3372016 RS 337/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3102016 RS 310/2016 153/663 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2902016 RS 290/2016 135/2/11 - Spjotar - Endra søknad om utslepp av svartvatn frå hytte - Avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2832016 RS 283/2016 162/1,2,8 - Hamrefjell - Løyve til tiltak § 20-4 - driftshusvære Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2932016 RS 293/2016 158/83 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3312016 RS 331/2016 153/629 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3322016 RS 332/2016 99/91 - Tyrvelid - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3702016 RS 370/2016 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 117/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3212016 RS 321/2016 99/925 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3332016 RS 333/2016 Vedtak - søknad om konsesjon på erverv av idrettsbane gnr. 117/5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3652016 RS 365/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - nydyrking på gnr. 117/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3822016 RS 382/2016 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 146/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3172016 RS 317/2016 158/124 - Dagalid - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3182016 RS 318/2016 151/440 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2912016 RS 291/2016 150/467 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3862016 RS 386/2016 99/661/0/49: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3832016 RS 383/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3112016 RS 311/2016 147/20 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 avløpsledning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3022016 RS 302/2016 164/22 Møsstrond - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3272016 RS 327/2016 164/23 Møsstrond - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2982016 RS 298/2016 168/33 - Vaagen - Løyve til tiltak § 20-4 -uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3292016 RS 329/2016 150/338 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3302016 RS 330/2016 152/304 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3012016 RS 301/2016 150/536 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2892016 RS 289/2016 150/535 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2962016 RS 296/2016 99/707 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3682016 RS 368/2016 118/38 Øyfjell - Søknad om løyve til utslepp - minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3222016 RS 322/2016 160/56 - Kromviki - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3082016 RS 308/2016 88/137 - Songa - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3772016 RS 377/2016 52/1 Kostveit - Søknad om løyve til utslepp - minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3252016 RS 325/2016 153/665 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3262016 RS 326/2016 130/10 Vaa - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3092016 RS 309/2016 111/45 - Småliane - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Bod (ubygd eigedom) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3202016 RS 320/2016 136/130 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3162016 RS 316/2016 153/664 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2882016 RS 288/2016 147/2/7 Rauland - Igangsettingsløyve pbl § 20-3 kontorbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3062016 RS 306/2016 163/20 - Varmevoll - Løyve til utslepp § 20-3 - gråvassanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2992016 RS 299/2016 136/94 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - Bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3422016 RS 342/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3132016 RS 313/2016 150/412 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3692016 RS 369/2016 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2872016 RS 287/2016 98/12 - Stokketjønn - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3072016 RS 307/2016 51/13 - Kostveit - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3852016 RS 385/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2922016 RS 292/2016 151/606 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3142016 RS 314/2016 36/96 - Nedre Drotning Løyve til tiltak § 20-3 - bustadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3642016 RS 364/2016 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3032016 RS 303/2016 150/547 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3122016 RS 312/2016 150/191 - tomt 160 Holtardalen Løyve til tiltak - § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3662016 RS 366/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3432016 RS 343/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3152016 RS 315/2016 169/10/17 - Holvik - Løyve til tiltak § 20-4 - Bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3192016 RS 319/2016 151/662 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3462016 RS 346/2016 99/533/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3492016 RS 349/2016 99/661/0/24: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3442016 RS 344/2016 152/133/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3582016 RS 358/2016 Sluttutbetaling - SMIL-tilskot til restaurering av låve på gnr. 104/13 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3882016 RS 388/2016 99/521/0/1 & 99/521/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3472016 RS 347/2016 99/661/0/18: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3502016 RS 350/2016 152/110/0/15: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3452016 RS 345/2016 99/661/0/43: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3522016 RS 352/2016 99/534/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3532016 RS 353/2016 99/427: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3512016 RS 351/2016 99/425: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3352016 RS 335/2016 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3542016 RS 354/2016 99/661/0/40: Dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3392016 RS 339/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3042016 RS 304/2016 150/443 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2942016 RS 294/2016 135/1 - Rauland - Løyve til rehabilitering av infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3362016 RS 336/2016 150/528 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2842016 RS 284/2016 99/896 - Listøyl vest - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3402016 RS 340/2016 91/32 - søknad om grensejustering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3052016 RS 305/2016 153/4/36 - Angravli - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3482016 RS 348/2016 99/661/0/50: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2952016 RS 295/2016 106/21 Øyfjell - Rammeløyve - PBL § 20-3 kontorbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2852016 RS 285/2016 127/1 Arabygdi - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Reidskapshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2862016 RS 286/2016 151/665 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3002016 RS 300/2016 37/85 - Juvbakk - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3612016 RS 361/2016 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 154/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3342016 RS 334/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3242016 RS 324/2016 136/3 Raulandsgrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3382016 RS 338/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3782016 RS 378/2016 Vedtak - søknad om kommunalt tilskot til nydyrking på gnr. 154/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3572016 RS 357/2016 153/245/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3562016 RS 356/2016 153/245/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3552016 RS 355/2016 153/245/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3762016 RS 376/2016 Vedtak - tilleggssøknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL - restaurering og vedlikehald av loft på gnr. 143/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3602016 RS 360/2016 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL - gnr. 128/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3722016 RS 372/2016 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - kulturlandskapstiltak på gnr. 82/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3622016 RS 362/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3742016 RS 374/2016 99/425: Søknad om dispensasjon for bruksendring- omgjøring av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3732016 RS 373/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - nydyrking på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3632016 RS 363/2016 Vedtak - godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3792016 RS 379/2016 Vedtak - søknad om frådeling til bustadføremål - gnr. 57/5 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3412016 RS 341/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3802016 RS 380/2016 Vedtak - Søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord på gnr. 147/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3672016 RS 367/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til drenering på gnr. 147/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3592016 RS 359/2016 150/3 - Sivert Vaagen - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3712016 RS 371/2016 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL på gnr. 91/9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut