eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 29 20160629 29.06.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS932016 PS 93/2016 152/196/0/5: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882016 PS 88/2016 Framlegg til detaljregulering for Crossbane i Haukeli 93/28 - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862016 PS 86/2016 93/1 Sæsvatn - Søknad om rammeløyve/dispensasjon -Erstatningsbygg/restaurering av støylar og driftshytte - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922016 PS 92/2016 152/196/0/10: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872016 PS 87/2016 Klage på avslag om frådeling av gnr. 153/4 - Geir Magne Tvitekkja Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902016 PS 90/2016 Reguleringsplan for del av Tyrvelid 99/6 - mindre endring - søknad om å bytte tomter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Detaljregulering for Kjelingnut - mindre endring grad av utnytting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Søknad om utvida driftstid - Huskarmyri massetak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 152/110/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952016 PS 95/2016 153/237: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 1525/196/0/12: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812016 PS 81/2016 Tilsyn og sanksjonar etter plan- og bygningslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962016 PS 96/2016 151/272: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852016 PS 85/2016 88/219 - Dispensasjon takvinkel og takform Øvre Slobrekk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842016 PS 84/2016 Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom 123/4 Tjønndalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832016 PS 83/2016 Søknad om konsesjon ved erverv av landbrukseigedom gnr. 85/2 m.fl. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792016 PS 79/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802016 PS 80/2016 Oppstart med endring av motorferdselsplanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822016 PS 82/2016 Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS2322016 RS 232/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2672016 RS 267/2016 168/39 Møsstrond - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2802016 RS 280/2016 150/525 Rauland - Rammeløyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2812016 RS 281/2016 Vedrørande godkjenning av utbygging/rehabilitering av Leirbekk vassverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2792016 RS 279/2016 150/512 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2762016 RS 276/2016 77/16 - Grungedal - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Riving av gamal og oppføring ny driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2392016 RS 239/2016 98/12 - Stokketjønn - Tiltak etter § 20-4 - Riving av hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2782016 RS 278/2016 168/39 - Nord Vågen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 og forureingsforskrifta kap. 12 - Gråvassanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2382016 RS 238/2016 151/576 - Ikkje medhald i klage på søknad om konsesjon til bruk til fritidsbustad (kopi) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2742016 RS 274/2016 135/2/11- Spjotar - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 og forureingsforskrifta kap. 12 - Gråvassanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2652016 RS 265/2016 89/26 - Venemo - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2502016 RS 250/2016 99/812 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2412016 RS 241/2016 150/543 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2612016 RS 261/2016 136/12 - Raulandsgrend -Løyve til utslepp - infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2752016 RS 275/2016 95/2/15 - Hyttemarki -Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2662016 RS 266/2016 75/3 - Grungedal - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Tilbygg bustad/oppføring av garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2772016 RS 277/2016 150/396 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2622016 RS 262/2016 136/96 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2732016 RS 273/2016 153/660 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2342016 RS 234/2016 150/530 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2422016 RS 242/2016 150/542 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2522016 RS 252/2016 6/1 - Søknad om deling av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2582016 RS 258/2016 84/14 - Bykleheii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Uthus til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2512016 RS 251/2016 153/639 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2532016 RS 253/2016 140/220 - Harkjelstaullii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2542016 RS 254/2016 Sluttutbetaling - kommunalt tilskot til ombygging av geitefjøs på gnr. 90/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2552016 RS 255/2016 Uttale - Sluttutbetaling - IBU- tilskot til ombygging av geitefjøs på gnr. 90/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2352016 RS 235/2016 Uttale - Oppmoding om sluttutbetaling frå Fjellandbruket - gnr. 17/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2362016 RS 236/2016 150/529 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2482016 RS 248/2016 150/527 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2452016 RS 245/2016 150/526 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2712016 RS 271/2016 150/524 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2632016 RS 263/2016 99/4 og 6, tomt LV27 - Rammeløyve jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad og garasje/anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2642016 RS 264/2016 138/96 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2372016 RS 237/2016 168/22 Møsvatn - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2462016 RS 246/2016 Vedtak - Søknad om tilskot til grøfting - 27/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2562016 RS 256/2016 Sluttgodkjenning - Oppmoding om sluttutbetaling av grøftetilskot gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2572016 RS 257/2016 Uttale - Oppmoding om sluttutbetaling av statstilskot til drenering på gnr. 2/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2472016 RS 247/2016 Sluttutbetaling - Statstilskot drenering gnr. 1/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2432016 RS 243/2016 Inndraging - tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL på gnr. 131/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2332016 RS 233/2016 Inndraging - tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL på gnr. 91/9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2682016 RS 268/2016 153/661 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2692016 RS 269/2016 153/659 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2592016 RS 259/2016 153/658 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2492016 RS 249/2016 152/220 - Listaullii - Løyve til tiltak § 20-3 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2602016 RS 260/2016 140/212 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2702016 RS 270/2016 99/884 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2722016 RS 272/2016 153/643 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2442016 RS 244/2016 147/1 Rauland - Igangsettingsløyve - vassbehandlingsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2402016 RS 240/2016 88/175 Edland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut