eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 16 20160616 16.06.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS482016 PS 48/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS672016 PS 67/2016 Suppleringsval for val av meddomarar til tingretten etter vandelssjekk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712016 PS 71/2016 Retningslinjer for Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502016 PS 50/2016 Retningsliner tal senger etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 152/196/0/22: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702016 PS 70/2016 Val av utsendingar til landstinget i LNK - konstituering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552016 PS 55/2016 152/133/0/12: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532016 PS 53/2016 152/196/0/23: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 152/196/0/19: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612016 PS 61/2016 Framlegg til selskapsavtale IKA Kongsberg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622016 PS 62/2016 Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 151/380-151/534-151/535: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Kommunereforma - siste handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Årsmelding 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592016 PS 59/2016 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Rekneskap 2015 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Årsrekneskap 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632016 PS 63/2016 Grunnkjøp - eigedomane 35/148, og 38/17 - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692016 PS 69/2016 Val av meddomarar til tingretten for perioden 01.01.17 - 31.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682016 PS 68/2016 Val av meddomarar til jordskifteretten for perioden 01.01.17 - 31.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 Val av lagrettemedlemer og meddomarar til Agder lagmannsrett for perioden 01.01.17 - 31.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 Val av skjønsmedlemar for perioden 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Reglar for bruk av Berunuten vest, gnr/bnr 122/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642016 PS 64/2016 Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52016 RS 5/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP52016 SP 5/2016 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut