eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 08 20160608 08.06.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS752016 PS 75/2016 Søknad om deling av landbrukseigedom - gnr. 123/2 og 123/15 m.fl. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782016 PS 78/2016 152/196/0/22: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762016 PS 76/2016 Klage på avslag om frådeling av gnr. 153/4 - Geir Magne Tvitekkja Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772016 PS 77/2016 Retningsliner tal senger etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742016 PS 74/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1942016 RS 194/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2172016 RS 217/2016 142/19 - Neslandsgrend - Løyve til § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2292016 RS 229/2016 150/501 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2122016 RS 212/2016 150/524 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2232016 RS 223/2016 88/1 - Songa - Løyve til tiltak PBL § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1982016 RS 198/2016 150/521 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1992016 RS 199/2016 68/1/2 - Mjonøy - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 og forureiningsforskrifta kap. 12 - Minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2242016 RS 224/2016 135/13 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2032016 RS 203/2016 106/9 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje, verkstad og reidskapshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2022016 RS 202/2016 150/531 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2182016 RS 218/2016 Spørsmål om søknad om fritak om buplikt - gnr. 167/1 Nord-Vågen på Møsstrond Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2192016 RS 219/2016 150/522 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2042016 RS 204/2016 99/898 - Listøyl Vest - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2052016 RS 205/2016 17/1 - Mannås - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg/ombygging driftsbygg for ammekyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2112016 RS 211/2016 150/507 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2212016 RS 221/2016 150/467 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2002016 RS 200/2016 65/3 - Bøgrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - reidskapshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2092016 RS 209/2016 150/517 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2062016 RS 206/2016 150/518 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2272016 RS 227/2016 150/520 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952016 RS 195/2016 150/519 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2132016 RS 213/2016 43/32 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2302016 RS 230/2016 168/6 - frådeling av hyttetomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2142016 RS 214/2016 150/11 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2262016 RS 226/2016 93/43 - Øykjeli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2202016 RS 220/2016 Vurdering - trong for endringar av veterinære vaktdistrikt. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2152016 RS 215/2016 152/44 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2082016 RS 208/2016 150/526 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962016 RS 196/2016 150/527 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1972016 RS 197/2016 150/432 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2222016 RS 222/2016 99/885 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2072016 RS 207/2016 139/1 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-4 - uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2162016 RS 216/2016 119/59 - Bjørnemoen - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2012016 RS 201/2016 99/754 - Arbuviki - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2312016 RS 231/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2282016 RS 228/2016 150/523 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2252016 RS 225/2016 84/38 - Kyrkjemoen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2102016 RS 210/2016 149/25 - Krossen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut