eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 05 26 20160526 26.05.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS362016 PS 36/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502016 PS 50/2016 Framlegg til selskapsavtale IKA Kongsberg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Helse og omsorgsplan - val av representantar til styringsgruppe for arbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Forlenging av gjeldande faste sals- og skjenkeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472016 PS 47/2016 Kommunereforma - siste handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Årsmelding 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Reglar for bruk av Berunuten vest, gnr/bnr 122/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402016 PS 40/2016 Søknad om kjøp av næringstomt på Åmothaugen - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452016 PS 45/2016 Driftsstøtte til Pilegrimsvegen 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Rekneskap 2015 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Årsrekneskap 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Retningslinjer for Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Grunnkjøp - eigedomane 35/148, og 38/17 - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 Uravstemming - tariffrevisjonen 2016 pr 010516 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122016 RS 12/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut