eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 05 18 20160518 18.05.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS692016 PS 69/2016 Søknad om dispensajon til deling av eigedom - 58/1 - Knut Krossbakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702016 PS 70/2016 Klage på vedtak om avslag på konsesjonssøknad - gnr. 64/15 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732016 PS 73/2016 Kommunedelplan for stigar og løyper i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722016 PS 72/2016 Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 - endring -1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642016 PS 64/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 152/196/0/19: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712016 PS 71/2016 40/1 Versto Steinbrot - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672016 PS 67/2016 152/196/0/23: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682016 PS 68/2016 152/133/0/12: Søknad om dispensasjon for bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 151/380-151/534-151/535: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1932016 RS 193/2016 Grunnlag for å vurdere avkorting av produksjonstilskot pr. 1.1.2016 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552016 RS 155/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562016 RS 156/2016 151/605 - Heimvegli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602016 RS 160/2016 106/1 - Øyfjell - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Riving garasje og oppføring gardsverkstad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882016 RS 188/2016 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702016 RS 170/2016 142/19 - Neslandsgrend - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792016 RS 179/2016 147/2/7 Rauland - Igangsettingsløyve jf pbl § 20-3 kontorbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1712016 RS 171/2016 99/32 Haukeliseter - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722016 RS 172/2016 Klage på vedtak om konsesjon for erverv av 136/7,30 og 34 i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1762016 RS 176/2016 153/3 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772016 RS 177/2016 153/650 - Angravli - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1612016 RS 161/2016 135/53 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622016 RS 162/2016 136/19 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-4 - riving av bustadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742016 RS 174/2016 150/515 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662016 RS 166/2016 150/516 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862016 RS 186/2016 20090004 -Setali bustadfelt mindre planendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832016 RS 183/2016 100/33 - Botn vest - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752016 RS 175/2016 150/532 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572016 RS 157/2016 53/19 - Våmartveit - Løyve til tiltak PBL § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582016 RS 158/2016 153/584 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902016 RS 190/2016 Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1852016 RS 185/2016 153/492 - Flotubu - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592016 RS 159/2016 150/533 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632016 RS 163/2016 150/511 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1802016 RS 180/2016 31/19 - Surgrav - Løyve til tiltak § 20-3 - veg og VA-anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1922016 RS 192/2016 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 135/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732016 RS 173/2016 43/33 - Øygarden - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1822016 RS 182/2016 99/130 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892016 RS 189/2016 Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1652016 RS 165/2016 150/513 Rauland - Rammeløyve jf pbl - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642016 RS 164/2016 35/1/36- Åmot - Løyve til tiltak jf.pbl § 20-3 - Biloppstillingsplass Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782016 RS 178/2016 145/15 - Skålestrondi - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Vedlager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672016 RS 167/2016 150/529 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1682016 RS 168/2016 150/530 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872016 RS 187/2016 Påsleppsavtale Tine, Meieriet Haukeli Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812016 RS 181/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - nydyrking på gnr. 135/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692016 RS 169/2016 150/514 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1842016 RS 184/2016 150/531 Rauland - Rammeløyve - PBL § 20-3 Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912016 RS 191/2016 Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut