eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 28 20160428 28.04.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS352016 PS 35/2016 Hovudsatsingsområde kommuneplanens samfunnsdel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272016 PS 27/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332016 PS 33/2016 913076796 - Fast skjenkeløyve Kafe matglede (Galleri Straume) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312016 PS 31/2016 Forvaltning av kommunens aksjar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322016 PS 32/2016 914992923 - Fast skjenkeløyve Rauland restaurant og skjenkestoge AS - fram til ... Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302016 PS 30/2016 Vedtekter for næringsfondet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282016 PS 28/2016 Vedtekter for kraftfond - Møsstrond Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292016 PS 29/2016 Fond for fisk/vilt/friluftsliv i medhald av Kgl av 13.02.2015 - fornya Møsvasskonsesjon. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342016 PS 34/2016 Val av representantar frå formannskapet til arbeidsutval for fellestiltak. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102016 RS 10/2016 Kommunen sin innsats for å styrke ytringsfridomen til dei tilsette Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112016 RS 11/2016 Begjæring frå Vinje kommune om endring av vilkår for næringsfond i fornyet konsesjon til regulering av Møsvatn. Kgl.res. vedtatt 5. april 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut