eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 14 20160414 14.04.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS212016 PS 21/2016 Framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Haddland - 2-gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Val av medlemar til Norges nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyer for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Forvaltningsrapport "Førebyggande arbeid - born og unge - Vinje kommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019 - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Årsmelding for Vinje kontrollutval 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Val av representantar til representantskapet for Renovest IKS for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202016 PS 20/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352016 PS 35/2016 Klage på vedtak gjort av kommunestyret i sak 11/16 - val av Fjellstyre for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Val av kommunal klagenemnd for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312016 PS 31/2016 Endringar i alkoholloven - faste sals- og skjenkeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302016 PS 30/2016 Søknad om kjøp av næringstomt på Åmothaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272016 PS 27/2016 Husleiger 2016 - justering av satsar og modell for utrekning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292016 PS 29/2016 Kjøp av aksjar i Rauland næringshage eigedom - selskap under stifting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222016 PS 22/2016 Vegnam Vierli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332016 PS 33/2016 Årsmelding 2015 for Rådet for eldre- og funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342016 PS 34/2016 Retningslinjer for Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262016 PS 26/2016 Status på investeringsbudsjett 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282016 PS 28/2016 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362016 PS 36/2016 Val av byggjekomitè for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322016 PS 32/2016 Framlegg til endra politivedtekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32016 RS 3/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP32016 SP 3/2016 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut