eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 27 20160427 27.04.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS602016 PS 60/2016 Søknad om dispensasjon og bruksendring etter ombytemodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Framlegg til endring av detaljregulering for bustadfelt Krontvei -1 gongs handsaming/mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Detaljregulering for Myrbø, 46/4 - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552016 PS 55/2016 Detaljregulering for Holtardalen III - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 153/3 Rauland - Søknad om dispensasjon - veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532016 PS 53/2016 99/32 Haukeliseter Fjellstoge - Søknad om dispensasjon - Tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622016 PS 62/2016 Søknad om tilskot til landbruksføremål - driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Søknad om deling av landbrukseigedomen gnr. 114/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502016 PS 50/2016 168/33 - Dispensasjon for antall bygg og storleik på uthus. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Dispensasjonssøknad Leirgrastaulen og Rauland Feriesenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 160/16 - Dispensasjon frå utnyttingsgrad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632016 PS 63/2016 Søknad om fullmakt til å avgjere jakt- og fiskesaker - Rauland Fjellstyre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612016 PS 61/2016 Søknad om dispensasjon for bruksendring 152/196/0/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592016 PS 59/2016 Søknad om dispensasjon for bruksendring av 152/196/0/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1382016 RS 138/2016 118/46 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352016 RS 135/2016 37/19 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - veranda Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1472016 RS 147/2016 Uttale - Søknad om tilskot til Fjellandbruket - Budeieveven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512016 RS 151/2016 Uttale - Søknad om tilskot frå Fjellandbruket - gnr. 19/4 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362016 RS 136/2016 131/4 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372016 RS 137/2016 99/497 - Skjærdalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292016 RS 129/2016 59/7 Våmartveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432016 RS 143/2016 150/277 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322016 RS 132/2016 150/428 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1282016 RS 128/2016 165/3 Møsstrond - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 terrasse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412016 RS 141/2016 99/91 - Ikkje medhald i klage - tilbygg hytte - svar frå Fylkesmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422016 RS 142/2016 140/179 - Såtehov - Løyve til tiltak PBL § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342016 RS 134/2016 150/257 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302016 RS 130/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - garasje 61/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392016 RS 139/2016 97/2 - tomt 37 - Flothyl - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402016 RS 140/2016 165/7 - søknad om oppretting av festetomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532016 RS 153/2016 77/10 - Tore Olav Svalastog - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452016 RS 145/2016 Rekvisisjon av oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522016 RS 152/2016 99/661/0/17 -Søknad om bruksendring til fritidseigedom for Råsali 5A Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482016 RS 148/2016 Uttale - Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde - Brannkvålen beitelag i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462016 RS 146/2016 Rammeløyve - Vassverk Bjålimogen 147/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442016 RS 144/2016 Svar søknad Dispensasjon og bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542016 RS 154/2016 Svar søknad dispensasjon og bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272016 RS 127/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332016 RS 133/2016 138/98 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1492016 RS 149/2016 Uttale - Søknad om tilskot frå Fjellandbruket - gnr. 59/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502016 RS 150/2016 Uttale - Søknad om tilskot frå Fjellandbruket - gnr. 65/4 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312016 RS 131/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - ombygging/tilbygg fritidsbustad, 99/579 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut