eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 06 20160406 06.04.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS452016 PS 45/2016 Detaljregulering for Åmothaugen Vest - spørsmål om regulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Vegnamn Vierli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 150/3 - Sivert Vågen - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 153/4 - søknad om deling av grunneigedom - Geir Magne Tvitekkja Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Søknad om konsesjon ved overtaking av gnr. 139/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362016 PS 36/2016 Søknad om deling av brukseining gnr. 144/3 og 145/26 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472016 PS 47/2016 Framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Haddland - 2-gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Søknad om fritak av buplikt på gnr. 127/2 i Vinje Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS342016 PS 34/2016 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 64/15 i Vinje - med føremål fritid. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332016 PS 33/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6 - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 99/579 - Dispensasjon for utnytting av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Mindre endring av reguleringsplan for Botn Vest - veg til eigedom 100/125 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402016 PS 40/2016 Mindre endring av reguleringsplanen for Huskarmyri massetak - endring av driftstider Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Deling av eigedomen gnr 85/2, 81/10 og 75/12,14 - parkering ved Grunge kyrkje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352016 PS 35/2016 Klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjon - gnr. 151/576 Bakkane i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS962016 RS 96/2016 139/12 - Russbu (Falkenuten) - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052016 RS 105/2016 153/643 Rauland - Rammeløyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222016 RS 122/2016 86/25 - Stokketjønn - Løyve til tiltak PBL § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022016 RS 102/2016 153/581 - tomt 19-12- Holtardalen - Rammeløyve pbl § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122016 RS 112/2016 153/621 - Tomt 19-13 - Holtardalen - Rammeløyve pbl § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212016 RS 121/2016 99/661/0/51- Søknad om dispensasjon og bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192016 RS 119/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - bustadhus - 91/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182016 RS 118/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - vatn- og avlaupstrasè - 150/4, 10 og 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162016 RS 116/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - ved- og redskapsbod 153/31 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982016 RS 98/2016 92/9/2 Haukeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 lager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252016 RS 125/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - Major-stoga 168/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832016 RS 83/2016 Uttale - Søknad om investeringstilskot i Innovasjon Norge - driftsbygning Berge gnr. 17/1 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262016 RS 126/2016 Svar søknad om dispensasjon og bruksendring - utleigeplikt - 152/110/0/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202016 RS 120/2016 Søknad om dispensasjon for bruksendring for Leilighet 28 - Vågslid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802016 RS 80/2016 Søknad om kommunalt tilskot til landbruk - gnr. 154/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062016 RS 106/2016 153/626 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872016 RS 87/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 17/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932016 RS 93/2016 151/642 - Heimvegli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792016 RS 79/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242016 RS 124/2016 150/161 Rauland - Igangsettingsløyve - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142016 RS 114/2016 98/31 - Grønuten - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992016 RS 99/2016 143/1 - Nesland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232016 RS 123/2016 158/125 - Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822016 RS 82/2016 Uttale - Søknad om tilskot Fjellandbruket - ammekufjos på gnr. 17/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102016 RS 110/2016 151/643 - Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812016 RS 81/2016 Omgjering av vedtak etter klage - produksjonstilskot gnr. 152/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002016 RS 100/2016 Vedk eigedomen 64/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072016 RS 107/2016 153/621 - Tomt 19-14 - Holtardalen - Rammeløyve § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152016 RS 115/2016 153/621 - tomt 19-15 - Holtardalen - Rammeløyve pbl § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132016 RS 113/2016 153/621 - Tomt 19-16 - Holtardalen - Rammeløyve § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972016 RS 97/2016 150/1 - Tomt 19-11 - Holtardalen - Rammeløyve pbl § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172016 RS 117/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - fritidsbustad - 150/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032016 RS 103/2016 150/1 - Tomt 19-09 - Holtardalen - rammeløyve pbl § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042016 RS 104/2016 150/1 - Tomt 19-08 - Holtardalen - Rammeløyve pbl § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082016 RS 108/2016 43/34 - Øygarden - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092016 RS 109/2016 163/33 Møsstrond - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902016 RS 90/2016 Sluttrapport - kommunalt tilskot for tilbygg geitefjos på gnr. 109/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892016 RS 89/2016 Sluttrapport - investeringstilskot frå Innovasjon Norge - tilbygg geitefjøs på gnr. 109/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882016 RS 88/2016 Sluttutbetaling - kommunalt tilskot til UV-anlegg på gnr. 109/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862016 RS 86/2016 Uttale - Sluttrapport tilskot Fjellandbruk - UV-anlegg på gnr. 109/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942016 RS 94/2016 153/625 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852016 RS 85/2016 Uttale - Sluttrapport tilskot Fjellandbruk - planlegging geitefjøs på gnr. 111/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952016 RS 95/2016 147/2/7 Rauland - Rammeløyve jf pbl § 20-3 Kontorbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912016 RS 91/2016 Avslag - Søknad om støtte til pilotprosjekt - Vinje Sau og Geit Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112016 RS 111/2016 Uttale- Sluttrapport frå Prosjekt Fjellandbruk - Bondedugurd i Vinje 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842016 RS 84/2016 Uttale - Søknad om innvesteringstilskot fra Innovasjon Norge - gnr. 154/1 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012016 RS 101/2016 99/80 Vågslid - Rammeløyve jf pbl § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922016 RS 92/2016 98/1/26 - Stokketjønn - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Tilbygg hytte - Avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut