eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 17 20160317 17.03.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS192016 PS 19/2016 Husleiger 2016 - justering av satsar og modell for utrekning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222016 PS 22/2016 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202016 PS 20/2016 Status på investeringsbudsjett 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Endringar i alkoholloven - faste sals- og skjenkeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212016 PS 21/2016 Kjøp av aksjar i Rauland næringshage eigedom - selskap under stifting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262016 PS 26/2016 Førebuing av tingingar om ny særavtale Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS182016 PS 18/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 Søknad om kjøp av næringstomt på Åmothaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetjing av ny tenestestadsstruktur i politi- og lensmannsetaten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82016 RS 8/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut