eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 02 18 20160218 18.02.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter, 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42016 PS 4/2016 Prioritering av opprusting på kommunale vegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Suppleringsval til villreinnemnda for Setesdalsområdet for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122016 PS 12/2016 Val av representantar til Aust-Telemark vassområde for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Handlingsplan mot vald i nære relasjonar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Val av representantar til Fjellstyre for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 Kommunestyremøta på radio Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Økonomireglement - revisjon 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Eigarskapsmelding for Vinje kommune del 1 - 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Framlegg til detaljregulering for Angravli II - 4. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92016 PS 9/2016 UTbyggingsavtale for Angravli II, del av 153/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102016 PS 10/2016 Vamark - 3. gongs handsaming og endelig vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP12016 SP 1/2016 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut