eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 02 10 20160210 10.02.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS212016 PS 21/2016 98/94 Bykleheia - Søknad om dispensasjon - tiltak i LNF-område Stokketjønn - veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Vamark - 3. gongs handsaming og endelig vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 99/4 - Listøyl Fjellhyttegrend 20020007 mindre planendring Eivindbu Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192016 PS 19/2016 153/249 - Behandling av klage søknad bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142016 PS 14/2016 169/7 - Søknad om frådeling av fritidstomt i LNF - område Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172016 PS 17/2016 Framlegg til detaljregulering for Arbuneset 99/7 - 1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Klage - søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 136/7, 30 og 34 - Nigard Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 24/4 og 27/17/19 - Tveito Nordre. Andre gangs handsaming. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162016 PS 16/2016 153/20 - søknad om dispensasjon til deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152016 PS 15/2016 Førespurnad om endring av reguleringsplan for Huskarmyri massetak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182016 PS 18/2016 Framlegg til detaljregulering for Haukelifjell skisenter - 1. gongs handsaming. Oppheving av 3 reguleringsplanar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222016 PS 22/2016 153/31 Rauland - Søknad om å behalde ulovleg oppførd bygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202016 PS 20/2016 Skal Vinje bli ein trafikksikker kommune? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122016 PS 12/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS422016 RS 42/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492016 RS 49/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552016 RS 55/2016 150/295 - søknad om deling av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532016 RS 53/2016 99/634 - Listøyl Fjellhyttegrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - Tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582016 RS 58/2016 Vedtak - Søknad om støtte til kjøp av mjølkekvote 2015 på gnr. 154/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542016 RS 54/2016 28/19 - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512016 RS 51/2016 136/30/2 Rauland - Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442016 RS 44/2016 135/29 Rauland - Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462016 RS 46/2016 37/26 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-3 - Tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562016 RS 56/2016 Vedtak - søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting på gnr. 50/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432016 RS 43/2016 138/95 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502016 RS 50/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - reprerasjon av pipe 57/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522016 RS 52/2016 117/24 - Øyfjell - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Påbygg bustadhus og frittståande garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452016 RS 45/2016 153/638 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482016 RS 48/2016 Igangsettingsløyve - Rauland barnehage Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572016 RS 57/2016 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til kjøp av mjølkekvote på gnr. 131/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472016 RS 47/2016 67/24 Vinjesvingen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut