eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 21 20160121 21.01.2016 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS32016 PS 3/2016 Eigarskapsmelding for Vinje kommune del 1 - 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12016 PS 1/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Tidsplan og vidare arbeid med rullering av næringsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92016 PS 9/2016 Innspel til KS strategikonferanse 2016 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS42016 PS 4/2016 Kommunereformen - høyring av innbyggjarane sine meiningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 Økonomireglement - revisjon 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Prioritering av opprusting på kommunale vegar i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Kommunestyremøta på radio Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Søknad om dekking av underskot - Vinje kyrkjelege fellesråd Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS32016 RS 3/2016 Forlenging av avtale for 2016 med Rauland Turist Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Ynskje om snarleg oppstart av tingingar om ny særavtale - Tokke og Vinje kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Høringsdokument reiselivsorganisering pr 08.01 2015.docx Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS12016 RS 1/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut