eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 20 20160120 20.01.2016 10:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS22016 PS 2/2016 153/193 - Dispensasjon for oppføring av uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 123/2 Urdbø - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 73/1 - Søknad om dispensasjon for å dele frå bustadtomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Søknad om konsesjon på småbruket gnr. 151/576 - Bakkane i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42016 PS 4/2016 Søknad om konsesjon ved overtaking av bustadeigedom gnr. 128/19 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 88/37- Torgeir Edland - Søknad om dospensasjon for å dele fra areal til Storegutmonument mm Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Detaljregulering for Svartjønnåsen - mindre endring - veg til 99/554 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92016 PS 9/2016 Reguleringsplan for Rauland sentrum - søknad om deling frå 141/1 og dispensasjon frå plankrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12016 PS 1/2016 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Transportløyve 2015/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102016 PS 10/2016 Forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter, 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392016 RS 39/2016 Tvangssal - gnr. 64/15 i Vinje. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52016 RS 5/2016 140/141 - Søknad om tilleggsareal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382016 RS 38/2016 Vedtak om trekk i produksjonstilskot 2015 - gnr. 165/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402016 RS 40/2016 Vedtak om trekk i produksjonstilskot 2015 for gnr. 67/5 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62016 RS 6/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - lagerhall 92/37 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412016 RS 41/2016 Vurdering av trekk/avkorting for produksjonstilskot sommar 2015 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - tilbygg til hytte og nytt vedskjol Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262016 RS 26/2016 151/578 - Terrengparken Vierli - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252016 RS 25/2016 Vedtak - Søknad om justering av grunneigedom gnr. 82/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352016 RS 35/2016 OVERSENDELSE AV VEDTATT REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016 - 2021 FOR GODKJENNING Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362016 RS 36/2016 Sluttutbetaling - kommunalt tilskot til geitestaul på gnr. 126/1 - Hauge og Gonsholt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372016 RS 37/2016 Sluttrapport - finansiering ved Innovasjon Norge - geitestaul på gnr. 126/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72016 RS 7/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - garasje 150/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102016 RS 10/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - bustadbygg 35/1/12 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 153/298 - Livoll - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - fritidsbustad 151/648 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Vedrørende søknad om forsøksordning med vinteråpen fylkesveg over Imingfjell Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312016 RS 31/2016 Orientering om buplikt på gnr. 128/19 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282016 RS 28/2016 Purring - buplikt på gnr. 127/2 i Vinje Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS222016 RS 22/2016 121/2 - Øyfjell - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Lagerbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322016 RS 32/2016 Orientering - Buplikt på gnr. 91/52 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332016 RS 33/2016 Sluttgodkjenning - tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket på gnr. 19/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82016 RS 8/2016 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - tilbygg hytte 153/485 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292016 RS 29/2016 Sluttutbetaling - tilskot til grøfting på gnr. 106/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302016 RS 30/2016 Vedtak - Søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord - gnr. 106/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 153/332 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172016 RS 17/2016 43/29 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32016 RS 3/2016 153/627 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182016 RS 18/2016 118/4 - Øyfjell - Utsleppsløyve jf. forureingsforskrifta kap. 12 - Infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112016 RS 11/2016 153/648 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132016 RS 13/2016 118/4 - Øyfjell - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Bruksendring frå utleigehytte til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122016 RS 12/2016 151/664 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212016 RS 21/2016 99/196 - Vågslid - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142016 RS 14/2016 153/646 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152016 RS 15/2016 150/506 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 153/647 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232016 RS 23/2016 150/386 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272016 RS 27/2016 Vedtak - Søknad om konsesjon på erverv av fast eigdeom - gnr. 164/4,15 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242016 RS 24/2016 150/1 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 kulvert Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut