eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 12 17 20151217 17.12.2015 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS402015 PS 40/2015 Val av medlemar til tilsynsutvalet for verneområda på Hardangervidda i Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502015 PS 50/2015 Val av medlemar til villreinnemndene for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 Val av styremedlem til Hardangervidda nasjonalparksenter for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Val av representantar til Tor Vå`s jorddyrkingsfond for perioden 2015 -2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Val av representantar til Olav Vinjes legat i perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Spelemidlar 2016 - Rullering handlingsplandel i Plan for idrett og prioritering av spelemiddelsøknadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 Val av representant til Krisesenteret for Telemark i perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Busetting av flyktningar - 2016 og 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Revisjon av Landbruksplan for Vinje kommune Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Sluttjustering av 2015-budsjettet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Val av representant til Fjellab for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 Val av representantar til O. O. Trovatns legat for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Val av representantar til valstyret 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Val av representantar til Songavegen drivarfellesskap for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512015 PS 51/2015 Val av representantar til Tinn sparebank forstandarskap for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Prøveordning med gratis barnehage på Vinjar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Val av representantar til Heimevernsnemnda for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Val av styre til museale anlegg i Vinje kommune for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Råd for eldre og funksjonshemma for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Val av medlemar til styret for Berunuten Vest for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vinje kommune 2014-2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Plan for helse- sosial og smitteberedskap Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS32015 RS 3/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut