eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 12 02 20151202 02.12.2015 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS222015 PS 22/2015 141/2/5 - 147/2/3 - 147/2/4 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplanen - Bueining i kontor/lagerbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 43/34 - Søknad om dispensasjon endring av kledningstype Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Søknad om konsesjon ved overtaking landbrukseigedom gnr. 136/7, 30 og 34 - Nigard Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 99/91 - Klage på avslag etter søknad om dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Framlegg til detaljregulering for Farhovd, Livoll. Flotebu 151/2, 153/19,21 og 153/20 - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Framlegg til detaljregulering for Angravli II - 4. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 UTbyggingsavtale for Angravli II, del av 153/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Revisjon av Landbruksplan for Vinje kommune Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Kommuneplanens samfunnsdel - hovudsatsingsområde og medverknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Aust-Telemark vassområde -vidareføring av prosjektet i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS712015 RS 71/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762015 RS 76/2015 153/641 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962015 RS 96/2015 Sluttutbetaling - kommunalt grøftetilskudd på gnr. 130/10 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952015 RS 95/2015 Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - restaurering og vedlikehald av loft på gnr. 143/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822015 RS 82/2015 Ny behandling - ikkje medhald i klage - frådeling av tomt - 131/4 - Nystøyl (kopi) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882015 RS 88/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - anneks 152/27 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722015 RS 72/2015 138/95 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902015 RS 90/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting av dyrka mark på gnr. 106/2 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942015 RS 94/2015 Årsrapport Tokke/Vinje vassdraget 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812015 RS 81/2015 151/649 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792015 RS 79/2015 153/628 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872015 RS 87/2015 Oppklaring av forhold vedk utviding av hytte 169/10/7 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922015 RS 92/2015 Klagesak - Vinje kommune - detaljregulering Gibøen GBNR 158/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932015 RS 93/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til ridebane - gnr. 19/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752015 RS 75/2015 152/138 - Listaullii - Løyve til tiltak jf.pbl § 20-3 - Dobbelthytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832015 RS 83/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732015 RS 73/2015 115/18 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772015 RS 77/2015 151/45 - Vierli - Rammeløyve jf. pbl § 20-3 - Tilbygg til fritidsbustad og oppføring av bur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892015 RS 89/2015 Krav om konsesjon - gnr. 151/576 Bakkane i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842015 RS 84/2015 Igangsettingsløyve - fritidsbustad 150/489 tomt 384 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742015 RS 74/2015 151/647 Vierli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912015 RS 91/2015 Tilleggsløyve og sluttgodkjenning - kommunalt tilskot til landbruksføremål på gnr. 19/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852015 RS 85/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - sorteringsanlegg for hjort Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862015 RS 86/2015 Igangsettingsløyve - pumpehus/vassverk 99/849 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782015 RS 78/2015 Vedtak - Søknad om deling av festetomt på gnr. 117/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802015 RS 80/2015 153/146 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-4 - Garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut