eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 11 19 20151119 19.11.2015 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS242015 PS 24/2015 Val av medlemar til representantskapet for Telemark kommunerevisjon IKS for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Val av representant til Rådet for Fjellnettverket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Val av representant til representantskapet for interkommunalt arkiv - IKA Kongsberg for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 Framlegg til detaljregulering for Myrbø 46/4 - 3.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Val av medlemar til verneområdestyre for Brattfjell-Vindeggen landskapsverneområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Val av representantar til Felles kraftutval for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Kommunereformprosessen - forankring av tidlegare vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Endring Gebyr dispensasjonssøknad-bruksendring Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Eigarskapskontroll i Vest-Telemark Kraftlag AS - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Adressering av hyttefelt -Stokketjønnområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Modell for utleigekapasitet - kva for område skal vere næringsområde framover Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Helsenæringshage - AIR - Forstudie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Val av representantar til takstnemda for eigedomsskatt 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Val av representant til kyrkjeleg fellesråd for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22015 RS 2/2015 Protokoll frå kommunestyremøte 15.10.15 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut