eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 11 11 20151111 11.11.2015 15:00 Raulandsakademiet Vesaassalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS132015 PS 13/2015 Modell for utleigekapasitet - kva for område som framover skal vere nærngsområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Aust-Telemark vassområde -vidareføring av prosjektet i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Klage - søknad om deling til bustadføremål - gnr. 142/10 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142015 PS 14/2015 Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Li gnr. 164/3, 165/6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Framlegg til detaljregulering for Myrbø 46/4 - 3.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122015 PS 12/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Transportløyve 2015/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS632015 RS 63/2015 84/8 - Grungedal - Løyve til tiltak § 20-4 - Driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672015 RS 67/2015 59/16 - Våmartveit - Løyve til tiltak § 20-3 - Utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592015 RS 59/2015 158/93 Erlandsgard - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622015 RS 62/2015 99/911 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562015 RS 56/2015 Igangsettingsløyve - 150/489, tomt 384 Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682015 RS 68/2015 99/269 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612015 RS 61/2015 99/914 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552015 RS 55/2015 140/209 - Rauland - Løyve til utslepp av svartvatn - Minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642015 RS 64/2015 152/182 - Listaullii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602015 RS 60/2015 Melding om vedtak - Søknad om deling av gnr. 117/6 - Ingrid Skolås Jankov Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652015 RS 65/2015 99/849 - Vågslid - Løyve til tiltak § 20-3 - Tyrvelid vassverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542015 RS 54/2015 151/640 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572015 RS 57/2015 151/645 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702015 RS 70/2015 Melding om vedtak - konsesjon ved overtaking av skogsteig - del av gnr. 117/6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662015 RS 66/2015 155/1 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 plasthall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692015 RS 69/2015 Sluttgodkjenning - investeringstilskot for organisert beitebruk - Smørklepp sankelag i Vinje Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582015 RS 58/2015 19/2 - Martin Kallåk - Søknad om deling / justering av grunneigedom - arealoverføring med kartforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532015 RS 53/2015 Protokoll frå plan- og miljøutvalsmøte 21.10.15 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut