eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 10 21 20151021 21.10.2015 09:00 Formannskapssalen Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS62015 PS 6/2015 150/83 - Søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad, Rukkemo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 169/7 og 12 Rauland - Søknad om dispensasjon - tiltak i LNF-område Holvik - veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Søknad om dispensasjon og bruksendring frå næring/utleige til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 98/1 - søknad om deling av eigedom - Jon Bakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Reguleringsplan for Listaullia - mindre endring v/tomt 55 - 152/138 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 99/91 - Dispensasjon for oppføring av bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 24/4 og 27/17/19 - Tveito Nordre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Søknad om deling og omdisponering av utleigehytte på gnr. 118/4- Jan Eivind Øygarden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12015 PS 1/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Adressering av hyttefelt -Stokketjønnområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter - 1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522015 RS 52/2015 153/190 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392015 RS 39/2015 153/609 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS12015 RS 1/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 Sluttgodkjenning - tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket på gnr. 119/3 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52015 RS 5/2015 Sluttgodkjenning - kommunalt tilskot til grøft gr.nr 71 br.nr.1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512015 RS 51/2015 62/16 - Bøgrend - Løyve til oppgradering av avløpsanlegg - minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502015 RS 50/2015 163/31 - Varmevoll - Løyve til tiltak § 20-3 - molo Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Orientering i PLM 21.10.15 - søknad om deling til bustdaføremål frå gnr. 142/10 - Svein Olav Hagen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382015 RS 38/2015 99/888 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482015 RS 48/2015 31/1, 32/16 - Søknad om dispensasjon til deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352015 RS 35/2015 152/210, 152/211 og 152/212 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132015 RS 13/2015 Orientering om buplikt på eigedomen Bakkane gnr. 151/576 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432015 RS 43/2015 168/32 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442015 RS 44/2015 150/472-150/475, 150/478 Rauland - Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Orientering - inndraging av konsesjon på bustad gnr. 64/15 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472015 RS 47/2015 Igangsettingsløyve - ombygging Rauland barnehage Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332015 RS 33/2015 35/99 - Åmot - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Ambulansegarasje og lager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292015 RS 29/2015 88/217 - Edland - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162015 RS 16/2015 140/209 - Harkjelstøl - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422015 RS 42/2015 151/557 - Heimvegli - Rammeløyve jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462015 RS 46/2015 121/5 - Søknad om deling av eigedom - Odd Gunnar Fonnebø Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302015 RS 30/2015 150/370 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-4 - bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222015 RS 22/2015 150/1 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 skiheis Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452015 RS 45/2015 150/368 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-4 - bod i nabogrense Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262015 RS 26/2015 148/40 - Gjuvland - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 141/109 - Rauland - Rammeløyve påbygg § 20-3 - Rauland barnehage Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342015 RS 34/2015 153/611 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412015 RS 41/2015 150/1 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - Kulvert Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212015 RS 21/2015 150/489 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272015 RS 27/2015 111/52 - Småliene - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting på gnr. 23/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152015 RS 15/2015 138/85 - Krontveit - Løyv etil tiltak § 20-3 - garasje m/leilighet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322015 RS 32/2015 169/10/17 - Møsstrond - Løyve til utslepp § 20-3 - Gråvassanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492015 RS 49/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - Camp Vierli, skatehall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232015 RS 23/2015 153/615 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242015 RS 24/2015 99/879 - Listøyl - Løyve til IG del 1 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202015 RS 20/2015 151/644 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362015 RS 36/2015 163/33 Møstrond - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 Tilskot til investeringar i beitefelt - Svinefjell beitelag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Konsesjon for erverv av gnr.bnr. 141/137 i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182015 RS 18/2015 63/1 - Vinjar - Løyve til tltak § 20-3 - Bruksendring eiga branncelle Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252015 RS 25/2015 38/18 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Utsetjing av gjødselutkøyring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372015 RS 37/2015 154/99 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402015 RS 40/2015 110/5 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-4 - Driftsbu Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312015 RS 31/2015 35/1 - Åmot - Løyve til tiltak jf. PBL § 20-4 - oppgradering uteområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282015 RS 28/2015 Melding om vedtak i Fylkestinget, sak 53/1 i møte 24.06.2015. Regional vannforvaltningsplan Agder. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 Sluttoppgjer - tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Straumebui på gnr. 118/6-10 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172015 RS 17/2015 119/111 - Øyfjell - Løyve til tiltak PBL § 20-3 - Anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Sluttutbetaling av kommunalt tilskot til grøfting på gnr. 25/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Sluttutbetaling av kommunalt tilskot til drenering på gnr. 21/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192015 RS 19/2015 151/106 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut