eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 10 15 20151015 15.10.2015 10:00 Kommunestyresalen Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Oppnemning av politisk representant til verdsarvrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122015 PS 12/2015 Val av representant til Vest-Telemark Tinget 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Val av representant til representantskapet for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Val av oppvekst- og velferdsutval 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Val av plan- og miljøutval 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Val av representantar til fylkesmøte i KS Telemark 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142015 PS 14/2015 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Val av valnemnd 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Val av kontrollutval 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Val av varaordførar 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 Val av ordførar 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Val av formannskap 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Kommune- og fylkestingvalet 2015 - godkjenning av valet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut