eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 10 20150910 10.09.2015 18:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS472015 PS 47/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 Vedtak av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542015 PS 54/2015 Høyringsuttale eigedomsbeskatning av arbeidsmaskinar mv. i verk og bruk Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502015 PS 50/2015 Framlegg til detaljregulering for vatn- og avlaupsanlegg i Rauland - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512015 PS 51/2015 Framlegg til detaljregulering for Nordtunbakkan 137/2- 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Utbyggingsavtale for tre hyttetomter - reguleringsplan fro Svinhaug 151/10 og reguleringsplan for Angravli 153/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Utbyggingsavtale for Holtardalen III, gnr. 150/1 og 153/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Val av framtidig område for parkering og kyrkjegardsutviding i Grungedal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102015 RS 10/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut