eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 09 20150909 09.09.2015 09:00 Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS732015 PS 73/2015 Utbyggingsavtale for Holtardalen III, gnr. 150/1 og 153/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752015 PS 75/2015 Framlegg til kommunedelplan Vågslid - nye endringar før offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802015 PS 80/2015 49/1 - Olav Teigland - Søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782015 PS 78/2015 Framlegg til detaljregulering for vatn- og avlaupsanlegg i Rauland - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762015 PS 76/2015 Framlegg til detaljregulering for Nordtunbakkan 137/2- 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772015 PS 77/2015 Utbyggingsavtale for tre hyttetomter - reguleringsplan fro Svinhaug 151/10 og reguleringsplan for Angravli 153/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792015 PS 79/2015 Detaljregulering Haukelifjell skisenter - spørsmål om regulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812015 PS 81/2015 131/8 - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822015 PS 82/2015 Klage på mindre endring av reguleringsplanen for massetak på Rue (Kolås) 50/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842015 PS 84/2015 59/16 - Dispensasjon utslepp av svartvatn i Våmartveit Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852015 PS 85/2015 150/8 - Vurdering av ny skatehall Camp Vierli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742015 PS 74/2015 1.gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Finnroi, planID 20110011, gnr. 93/64 og 99/555 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862015 PS 86/2015 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 94/75 Haukeli-Groven Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832015 PS 83/2015 138/85 - Dispensasjon frå byggjegrense i Krontveit Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722015 PS 72/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872015 PS 87/2015 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom gnr. 24/4 og 28/17,19 - Tveito Nordre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS3062015 RS 306/2015 59/1 - Bøgrend - Løyve til tiltak § 20-4 - driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3102015 RS 310/2015 68/7 - Berbufjellet - Løyve til tiltak § 20-4 - Båthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2392015 RS 239/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3042015 RS 304/2015 138/1 Rauland - Løyve til tiltak jf PBL §20-4 garasje/lager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3052015 RS 305/2015 142/22 - Arealoverføring - Klage på vedtak. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2972015 RS 297/2015 88/1/1 - Edland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Delvis riving av industribygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3012015 RS 301/2015 99/32 Haukeliseter - Løyve til tiltak jf PBL §20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2872015 RS 287/2015 151/189 - Silkedalen - Løyve til tiltak - jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2492015 RS 249/2015 153/494 - Angravli - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3142015 RS 314/2015 Godkjent melding - redskapshus 75/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3122015 RS 312/2015 152/110/0/11 - søknad om bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2742015 RS 274/2015 153/616 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3092015 RS 309/2015 150/500 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2862015 RS 286/2015 150/207 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2562015 RS 256/2015 119/23 - Hyttedalen - Løyve til tiltak § 20-3 - veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3022015 RS 302/2015 153/359 Rauland - Løyve til tiltak jf PBL §20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2882015 RS 288/2015 150/476-477-479 Rauland - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2452015 RS 245/2015 158/122 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2682015 RS 268/2015 140/26 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2692015 RS 269/2015 153/463 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2962015 RS 296/2015 99/557 - Raudberg - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2942015 RS 294/2015 99/887 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3172015 RS 317/2015 63/2 - søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3072015 RS 307/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2472015 RS 247/2015 153/610 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2482015 RS 248/2015 153/601 og 602 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - 5 stk. fritidsbustadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3032015 RS 303/2015 38/1 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2952015 RS 295/2015 99/861 - Storrlineset - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2802015 RS 280/2015 99/909 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3152015 RS 315/2015 14/10297-8 - Godkjend handlingsprogram 2015 - 2018 til Heiplanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3132015 RS 313/2015 Igangsettingsløyve - 150/472-483 og 488 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2442015 RS 244/2015 91/20 Haukeli - Løyve til tiltak jf PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2992015 RS 299/2015 99/884 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2932015 RS 293/2015 99/663 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2782015 RS 278/2015 151/639 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2582015 RS 258/2015 151/635 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2852015 RS 285/2015 153/4/23 Rauland - Løyve jf PBL §20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2592015 RS 259/2015 151/636 - Flotebu - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2772015 RS 277/2015 150/463 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2892015 RS 289/2015 99/? - tomt 200 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2412015 RS 241/2015 140/219 - Harkelstaullii - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2422015 RS 242/2015 151/55 - Flishaugmarki - Løyve til tiltak § 20-2 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2832015 RS 283/2015 143/1 - Huskarmyr - Løyve til tiltak § 20-1 - massedeponi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2672015 RS 267/2015 119/22 - Breivatn - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 og forureiningsforskrifta kap. 12 - Minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3002015 RS 300/2015 97/26 - Vågslid - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2552015 RS 255/2015 99/694 - Svarttjønn - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2462015 RS 246/2015 147/? - Tomt 7 Krontveit -Løyve til tiltak PBL § 20-1 - Bustadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2722015 RS 272/2015 150/4 - Austbø - Løyve til tiltak § 20-2 - Garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2732015 RS 273/2015 68/1/1 - Smørklepp - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2572015 RS 257/2015 88/110 - Kyrkjestøylane - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2602015 RS 260/2015 158/123 - Bjønnbuli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2822015 RS 282/2015 151/452 - Heimvegli -Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3202015 RS 320/2015 Vedtak - søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruk - drenering på gnr. 65/3,6 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2792015 RS 279/2015 141/2/5 - 147/2/3 - 147/2/4 - Krossen - Ramme og igangsettingløyve jf. pbl § 20-1 - Lagerbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3242015 RS 324/2015 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - støylsvoll på gnr. 19/4 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2652015 RS 265/2015 140/13 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-1 - Skilting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2922015 RS 292/2015 99/519 - Raudberg - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3212015 RS 321/2015 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - kulturlandskapstiltak på gnr. 19/4 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2662015 RS 266/2015 57/1 - Bøgrend - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Fyrrom med flissilo i tilbygg og frittståande flislager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2432015 RS 243/2015 152/142 - Listaullii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2702015 RS 270/2015 98/53 - Stokketjønn - Løyve til tilbygg § 20-2 - Hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2712015 RS 271/2015 37/2 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-1 - Støyvoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3162015 RS 316/2015 78/1 - søknad om deling av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2982015 RS 298/2015 150/266 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2502015 RS 250/2015 151/592 - Vierli - Rammeløyve jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3082015 RS 308/2015 Godkjent melding - bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3182015 RS 318/2015 Vedtak - Søknad om statstilskot til drenering av jordbruksjord - gnr. 25/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2612015 RS 261/2015 153/572 - Hovdeli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2902015 RS 290/2015 151/3 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - Høgdebasseng, veg og VA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3112015 RS 311/2015 Godkjent melding - ansvarsrett uthus 99/455 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2532015 RS 253/2015 88/215 - Kyrkjestøylane - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3252015 RS 325/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting på gnr. 25/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2752015 RS 275/2015 153/433 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-2 - Tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3192015 RS 319/2015 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - kulturlandskap på gnr. 38/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2622015 RS 262/2015 53/34 Våmartveit - Løyve til tiltak jf PBL §20-1 - Infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2762015 RS 276/2015 163/17 - Møsstrond - Tiltak etter Pbl § 20-2 - Utebod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3232015 RS 323/2015 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - nytt tak på bur/loft - gnr. 79/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2542015 RS 254/2015 152/142 - Listaullia - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Veg, vatn og avløp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2632015 RS 263/2015 138/34 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 - tilbygg og utsleppsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2812015 RS 281/2015 88/1 Edland - Løyve til tiltak jf PBL §20-2 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2912015 RS 291/2015 138/86 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 bustadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2642015 RS 264/2015 153/17 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg og VA-anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2512015 RS 251/2015 Tomt 9 Krontveit - Løyve til § 20-1 - Bustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3222015 RS 322/2015 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - restaurering av bur på gnr. 71/3 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2522015 RS 252/2015 123/1 - Arabygdi - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - riving av samanrasa bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2842015 RS 284/2015 37/1/7 - Åmot - Løyve til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 - ventilasjon og innbygd veranda Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut