eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 24 20150624 24.06.2015 09:00 Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS702015 PS 70/2015 Førespurnad om utsetjing av frist for innsending av planforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 157/15 - søknad om hyttetomter ved Aratun Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612015 PS 61/2015 153/93 Rukkemo, Rauland - 2. gongs handsaming av klage på avslag om løyve til minireinseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622015 PS 62/2015 138/86 Krontveit - Søknad om dispensasjon frå byggegrense Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662015 PS 66/2015 Søknad om deling til bustadføremål - gnr. 142/10 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712015 PS 71/2015 135/1 - søknad om dispensasjon til å behalde molo - Bjørn Borgersen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632015 PS 63/2015 151/59 - Endring av taktekke, dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682015 PS 68/2015 Planprogram for Holldalen massetak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672015 PS 67/2015 Søknad om konsesjon - bustadeigedom gnr. 140/126 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602015 PS 60/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652015 PS 65/2015 150/1 - Søknad om forlenging av dispensasjon samt informasjon om framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642015 PS 64/2015 124/4 - Frådeling av bustadtomt i Arabygdi, dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS2272015 RS 227/2015 120/64 - Suistog Trovatn - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2152015 RS 215/2015 150/403 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1982015 RS 198/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2372015 RS 237/2015 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2382015 RS 238/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting av dyrka mark - gnr. 2/1 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2282015 RS 228/2015 150/433 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2122015 RS 212/2015 150/119 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2002015 RS 200/2015 146/1 - Rauland - Søknad etter pbl § 20-2 - driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2232015 RS 223/2015 153/352 - Flotubu - Rammeløyve jf. pbl § 20-1 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2212015 RS 221/2015 151/638 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2242015 RS 224/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2032015 RS 203/2015 100/48 - Botn Vest - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2302015 RS 230/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2262015 RS 226/2015 153/612 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2142015 RS 214/2015 158/13 Varland - Løyve jf PBL §20-2 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2172015 RS 217/2015 120/2 Øyfjell - Igangsettingsløyve - bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2072015 RS 207/2015 150/418 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2192015 RS 219/2015 120/75 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2202015 RS 220/2015 120/63 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2042015 RS 204/2015 120/37 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2132015 RS 213/2015 120/15 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 - Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2112015 RS 211/2015 120/20 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 - Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2222015 RS 222/2015 95/20 - Haukeli - Tiltak etter Pbl § 21-1 - Tilbygg veranda Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2312015 RS 231/2015 Løyve til tiltak - PBL § 20-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2292015 RS 229/2015 Søknad om løyve til enkle tiltak - Minirenseanlegg - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2322015 RS 232/2015 Utsett buplikt gnr. 93-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2182015 RS 218/2015 Sluttutbetaling av tilskot til arbeid med rensing av vasskjelde - gnr. 106/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2082015 RS 208/2015 120/34 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2062015 RS 206/2015 120/21 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2352015 RS 235/2015 88/16 - søknad om deling av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2092015 RS 209/2015 120/8/29 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2102015 RS 210/2015 120/76 Øyfjell - Løyve jf PBL §20-1 Minirenseanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2012015 RS 201/2015 150/417 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2162015 RS 216/2015 35/161 - Åmot - Løyve til tiltak jf pbl § 20-1 - Samanslåing/utviding av seksjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2052015 RS 205/2015 150/496 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - 2 stk. fritidsbustadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2022015 RS 202/2015 59/18 - Våmartveit - Løyve til tiltak § 20-1 - Infiltrasjonsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1992015 RS 199/2015 104/3 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-1 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2342015 RS 234/2015 Utmarksnæringer -begep og bruk i LNFR -områder på Hardangervidda Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2332015 RS 233/2015 Melding om vedtak i Fylkesutvalget, sak 60/15. Vidareføring organisering i Vest- Viken vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2252015 RS 225/2015 Vesentlege endringar til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 - 2. gongs høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut