eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 18 20150618 18.06.2015 17:00 Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS332015 PS 33/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Ny førespurnad om mottak av flyktningar 2015 og 2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Vegnamn på 169/6 og 7 på Møsstrond Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Kommunereformen - oppfølgjing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Rekneskap 2014 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Årsmelding for 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Årsrekneskap 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Status på investeringsbudsjett 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Disponering av grunnfondet i Vest-Telemarkrådet og aksjeutviding i Vest-Telemark næringsbygg Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 Vegnamn for Lognvik hyttefelt, Bjønnskarhaugen, del av Tyrvelid og ved Vågslidtun Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Kommunal overtaking av private kloakkpumpestasjonar på Angravli Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402015 PS 40/2015 Modell for utbygging av ordinær utleigekapasitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92015 RS 9/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut