eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 03 20150603 03.06.2015 08:30 Vågslidnes og Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS542015 PS 54/2015 Oppstart av arbeid med løypenett for fritidskøyring med snøskuter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552015 PS 55/2015 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592015 PS 59/2015 Vegnamn for Lognvik hyttefelt, Bjønnskarhaugen, del av Tyrvelid og ved Vågslidtun Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562015 PS 56/2015 Kommunalt tilskot til landbruksføremål - endra sats for nydyrking Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 59/18 - Løyve til ein 3.dje bygning på tomt, dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582015 PS 58/2015 Vegnamn på 169/6 og 7 på Møsstrond Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572015 PS 57/2015 Søknad om dispensajson til å skilje frå bustadtomt frå 99/6 på Vågslidnes Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1612015 RS 161/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722015 RS 172/2015 90/1/4 Edland - Løyve til tiltk jf PBL § 20-2 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1972015 RS 197/2015 Namnesak 2014/02 i Vinje kommune - Vedtak på skrivemåten - Kovesand og Brannkvålen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692015 RS 169/2015 151/609 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-1 - Flytting av garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1652015 RS 165/2015 150/481,482,483 Rauland - Igangsettingsløyve pbl § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862015 RS 186/2015 99/891 Vågslid - Igangsettingsløyve jf pbl § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1682015 RS 168/2015 151/447 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-1 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642015 RS 164/2015 151/591 - Vierli - Løyve til tiltak § 20-1 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702015 RS 170/2015 151/165 - Vierli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732015 RS 173/2015 150/472 m. fl. Rauland - Løyve til tiltak jf PBL § 20-1 - Rammeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742015 RS 174/2015 152/51 Rauland - Løyve til tiltak jf PBL § 20-2 Bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752015 RS 175/2015 49/499 - Flåmyrane - Løyve til tiltak § 20-2 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812015 RS 181/2015 152/145 - Listaullii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1762015 RS 176/2015 91/1 - Edland - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Riving av bustadhus etter brann Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1932015 RS 193/2015 Uttale - Søknad Innovasjon Norge - Ombygging til ammekyr på gnr. 6/3 i Vinje Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772015 RS 177/2015 102/4 - Bordalsvatn - Løyve til tiltak § 20-2 - Tilbygg hytte samt nytt uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1942015 RS 194/2015 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 6/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1922015 RS 192/2015 Vedtak - Søknad om arealoverføring - gnr. 84/7 - Tore Midtbø Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662015 RS 166/2015 99/825 - Tyrvelid - Løyve til tiltak § 20-1 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952015 RS 195/2015 Informasjon om oppstart af forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer - Telemark fylke Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962015 RS 196/2015 Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872015 RS 187/2015 153/575 - Hovdeli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1802015 RS 180/2015 100/125 Vågslid - Løyve til tiltak jf PBL § 20-2 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1822015 RS 182/2015 99/890 - Svartjønnåsen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832015 RS 183/2015 151/132 - Vierli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-2 - Tilbygg til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882015 RS 188/2015 138/79 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 bustadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1712015 RS 171/2015 53/34 Våmartveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 våningshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912015 RS 191/2015 Heiplanen - vedtak HP Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632015 RS 163/2015 121/34 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 bustadhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782015 RS 178/2015 99/867 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792015 RS 179/2015 150/331 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-1 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622015 RS 162/2015 99/271 Vågslid - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1852015 RS 185/2015 150/465 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892015 RS 189/2015 160/54 Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1842015 RS 184/2015 87/1 Edland - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672015 RS 167/2015 37/59 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902015 RS 190/2015 64/13 Vinje - Løyve til tiltak - PBL § 20-1 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut