eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 28 20150528 28.05.2015 09:00 Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS352015 PS 35/2015 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 Mellombels flytting av skjenkeløyve - Haukelifjell skisenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 914632609 - Telemark Dagligvarer Åmot AS - søknad om fast salsløyve fram til 30.06.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Rekneskap 2014 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 946733105 Raulandsakademiet AS - utviding av fast skjenkeløyve - fram til 30.06.15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Årsmelding for 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Søknad - Byregion fase 2 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Årsrekneskap 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402015 PS 40/2015 Status på investeringsbudsjett 2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Disponering av grunnfondet i Vest-Telemarkrådet og aksjeutviding i Vest-Telemark næringsbygg Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Kommunal overtaking av private kloakkpumpestasjonar på Angravli Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Kommunereformen - oppfølgjing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102015 RS 10/2015 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Vinje helsesenter- diverse saker Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut